SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   YABANCI DİL II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 7019272 4 / 0 4
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Kazım ESER
Koordinator E-mail kazimeser selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Okt.Hasan Serhat ÇERÇİ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilere, İngilizce dilbilgisinin temel özelliklerini benimsetmek, gerekli kelime haznesini kazandırmak ve yazma-konuşma pratikleriyle, bilgilerini hayata geçirerek kendilerini ifade etme yeterliliği kazandırmak. Okuduğunu ve dinlediğini anlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sunum ve karşılıklı tartışma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Make a difference Past Simple: negative and question forms,compound nouns, Start Up Comprehensive English Practice, Nüans Kitapçılık, 2007.
2 Make a difference Indefinite pronouns : everybody, nobody, everything, nothing, asking for and giving information Start Up Comprehensive English Practice, Nüans Kitapçılık, 2007.
3 Following Fashion Present continuous: all forms, phrasal verbs connected with clothes Start Up Comprehensive English Practice, Nüans Kitapçılık, 2007.
4 Following Fashion Present continuous and Present Simple, phone conversation Start Up Comprehensive English Practice, Nüans Kitapçılık, 2007.
5 Comparative adjectives, possessive pronouns,talking about mobile phones Start Up Comprehensive English Practice, Nüans Kitapçılık, 2007.
6 Superlative Adjectives,Collacations and phrasal verbs connected with technology, İnstructions Start Up Comprehensive English Practice, Nüans Kitapçılık, 2007.
7 Going to: all forms Collacations connected with holidays Start Up Comprehensive English Practice, Nüans Kitapçılık, 2007.
8 Ara Sınav
9 Must, mustnt/dont have to, should/shouldnt Discussing holidays Start Up Comprehensive English Practice, Nüans Kitapçılık, 2007.
10 Healthy body present Perfect: all forms ever Present Perfect and Past Simple Start Up Comprehensive English Practice, Nüans Kitapçılık, 2007.
11 Present Perfect with just, already and yet Suggestions, talking about your experience, Start Up Comprehensive English Practice, Nüans Kitapçılık, 2007.
12 Article with geographical and place names, geographical features prepositions Start Up Comprehensive English Practice, Nüans Kitapçılık, 2007.
13 The weather and the seasons, Deive adjectives, describing a favourite place Start Up Comprehensive English Practice, Nüans Kitapçılık, 2007.
14 will: all forms, adverbs, making predictions, discussing weather, personal letter Start Up Comprehensive English Practice, Nüans Kitapçılık, 2007.
15 formal letter of opinion Revision for the final exam Start Up Comprehensive English Practice, Nüans Kitapçılık, 2007.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 5
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - 1 5
Ödev : 1 5 - -
Sunum ve Seminer : 1 5 - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 30 - -
Final   - - 1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 9
Küçük Sınavlar : 1 10
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Eleştirel Okuma Becerilerini Geliştirir 4
D.Ö.Ç. 2 Orta Düzeyde Farklı Okuma Parçalarını Okuyup Anlar 4
D.Ö.Ç. 3 Çeşitli Akademik Ve Güncel Okuma Parçalarıyla Kelime Dağarcıklarını Zenginleştirir 4
D.Ö.Ç. 4 Bağlamdan Bilinmeyen Kelimelerin Anlamlarını Tahmin Eder 4
D.Ö.Ç. 5 Sınıf Ve Grup Tartışmalarında Fikirlerini Ifade Etmelerini Sağlar 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20