SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   YABANCI DİL I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 7019172 4 / 0 4
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Kazım ESER
Koordinator E-mail kazimeser selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Okt.Hasan Serhat ÇERÇİ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilere, İngilizce dilbilgisinin temel özelliklerini benimsetmek, gerekli kelime haznesini kazandırmak ve yazma-konuşma pratikleriyle, bilgilerini hayata geçirerek kendilerini ifade etme yeterliliği kazandırmak. Okuduğunu ve dinlediğini anlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sunum ve karşılıklı tartışma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Introduction Countries, classroom objects, colours Start Up Comprehensive English Practice Nüans Kitapçılık, 2007.
2 Verb `to be in the Present Simple Start Up Comprehensive English Practice Nüans Kitapçılık, 2007.
3 Have/has got, imperatives, `can for ability, personal information, favourite activities Start Up Comprehensive English Practice Nüans Kitapçılık, 2007.
4 Friends adjectives,demonstrative pronouns Have/has got, imperatives, `can for ability Start Up Comprehensive English Practice Nüans Kitapçılık, 2007.
5 sports/ hobbies/ places, Present Simple (affirmative/negative), prepositions of place (in,from), linking word Start Up Comprehensive English Practice Nüans Kitapçılık, 2007.
6 Adjectives of opposities, days of the week, conjunction `when, prepositions with adjectives (good at , bad at Start Up Comprehensive English Practice Nüans Kitapçılık, 2007.
7 Personality adjectives, family relations, the Present Simple(question form/short answers), adverbs of frequency (never,sometimes,often,always), Start Up Comprehensive English Practice Nüans Kitapçılık, 2007.
8 Ara Sınav
9 Personality adjectives, family relations, the Present Simple(question form/short answers), adverbs of frequency (never,sometimes,often,always), Start Up Comprehensive English Practice Nüans Kitapçılık, 2007.
10 `There is, `There are in the Present Simple (negative and question forms) Start Up Comprehensive English Practice Nüans Kitapçılık, 2007.
11 Communities coordinating conjunctions (and,but), describing the weather, writing an informal letter, describing a place Start Up Comprehensive English Practice Nüans Kitapçılık, 2007.
12 Going Places the months of the year holiday activities possessive pronouns Start Up Comprehensive English Practice Nüans Kitapçılık, 2007.
13 Nouns, the Past Simple Start Up Comprehensive English Practice Nüans Kitapçılık, 2007.
14 the Past Simple (negative and question forms), linking words Start Up Comprehensive English Practice Nüans Kitapçılık, 2007.
15 Food and drink, healthy activities, countables/countables (some/any/ a lot of), Start Up Comprehensive English Practice Nüans Kitapçılık, 2007.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 5
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - 1 5
Ödev : 1 5 - -
Sunum ve Seminer : 1 5 - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 30 - -
Final   - - 1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 9
Küçük Sınavlar : 1 10
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 eleştirel okuma becerilerini geliştirir 4
D.Ö.Ç. 2 orta düzeyde farklı okuma parçalarını okur ve anlar 4
D.Ö.Ç. 3 çeşitli akademik ve güncel okuma parçalarıyla kelime dağarcıklarını zenginleştirir 4
D.Ö.Ç. 4 bağlamdan bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin eder 4
D.Ö.Ç. 5 ön-okuma stratejilerini etkin şekilde kullanır 4
D.Ö.Ç. 6 parçanın ana fikrini tespit eder 4
D.Ö.Ç. 7 okuma parçalarındaki genel ve belirli fikirleri ayırt eder 4
D.Ö.Ç. 8 okuma parçalarındaki gerçek bilgileri ve imaları ayırt eder 4
D.Ö.Ç. 9 sınıf ve grup tartışmalarında fikirlerini ifade etmelerini sağlar 4
D.Ö.Ç. 10 akademik konularda öğrencilerin paragraf yazma becerilerini geliştirir 4
D.Ö.Ç. 11 katılacakları sempozyum gibi mesleki çalışmalar için dinleme becerilerini geliştirir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20