SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Muhasebe, temel işletmecilik, ekonomi, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır ve gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olur.
P.Ç.2 Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olur ve bu bilgileri çalışma hayatında kullanır.
P.Ç.3 Alanı ile ilgili bölümde üretim, tüketim ve çeşitli uygulama süreçlerindeki yiyecek-içecek, servis ve önbüro işlemlerini, tekniklerini ve esaslarını bilir ve uygular.
P.Ç.4 Alanı ile ilgili bölümde temizlik, bakım, muhafaza süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları bilir ve uygular.
P.Ç.5 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte alanı ile ilgili yazışmaları yapar, bilgi depolar ve otomasyonla ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırır.
P.Ç.6 Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olur.
P.Ç.7 Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.
P.Ç.8 Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olur.
P.Ç.9 İnsan kaynakları yönetimi, iş hukuku, iş güvenliği ve kalite bilincine sahip olur.
P.Ç.10 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve turizm sektöründe yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
P.Ç.11 Konuklarla ilgili problem çözme ve bilgi verme yeteneklerini geliştirir.
P.Ç.12 Turizm terminolojisini öğrenir, kendi işini kurabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.