SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
 
 Adı Soyadı: ÖĞR.GÖR. DR. ÖZKAN DEMİR
Fakülte Adı:  SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Ana Bilim Dalı:  SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
E-Mail :  ozkandemir selcuk.edu.tr
Telefon : 0 324 741 27 34-8625
Adres : Selçuk Üniversitesi Silifke-Taşucu Meslek Yüksek Okulu
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Maden Milli Eğitim Müdürlüğü20072011
Selçuk Üniversitesi Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu2011 

  Akademik Yayınlar:

1. Nur Bakar - Özkan Demir; "Tarihi Yapıların Tarih, Kültür ve İnanç Turizmine Etkileri Silifke Örneği", II.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Ed.Nazmi Kozak, Ankara, 2012, s. 648 - 669.

 

2. Özkan Demir; "Madenciliğin Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkileri: Ergani Bakır İşletmesi Örneği", 1.Uluslararası Niğde Dil,Kültür ve Tarih Sempozyumu Bildiri Kitabı, Niğde, 2013, s. 178 - 189.

3. Nur Bakar - Özkan Demir; "Silifke İnanç Turizminde Aya Tekla'nın Yeri ve Önemi", Uluslararası İnanç Turizmi ve Hoşgörü Konferansı Bildiri Kitabı, Konya, 2013,s. 739-747.

4. Özkan Demir - Nur Bakar; "Silifke Yörüklerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm Gelenekleri Üzerine Araştırma", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.35, Konya, 2014, s. 111-133.
Link: http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/5823/7%20%C3%B6zkan%20demir.pdf

5. Mehmet Çevik - Özkan Demir; "Etibank Ergani Bakır İşletmesi'nin Kuruluşu ve Elazığ'ın Maden İlçesine Getirdikleri", Turkish Studies (Prof. Dr.Ahmet Topaloğlu Armağanı), C. 9, S. 7, Ankara, 2014, s. 27-39.
Link: http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1615754274_3%C3%87evikMehmet-vd-trh_S-27-39.pdf 

6. Özkan Demir; "İkinci Dünya Savaşı'na Kadar Türkiye'de Madencilik Alanındaki Gelişmeler", ASOS JOURNAL (The Journalof Academic Social Science), S. 40, Elazığ, 2017, s.478-490.
Link: http://www.asosjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=12035


7. Yavuz Haykır - Özkan Demir; "6326 Sayılı Petrol Kanunu ve Demokrat Parti Dönemi Petrol Politikası", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 41, Konya, 2017, s. 251-269.
Link:
 http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/996/803 


8. Rahmi Doğanay - Özkan Demir; Etibank'ın Madencilik Faaliyetlerinin Bayındırlık, Ulaşım ve Eğitim Hizmetlerine Katkıları", VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri (4-6 Mayıs 2017) Bildiri Kitabı, Ankara, 2017, s. 381-386.

Link: http://www.selcuk.edu.tr//dosyalar/files/206/VIII-ULUSLARARASI-TURK-SANATI-TARIHI-KONYA-29-12-2017.pdf


9. Özkan Demir, Mahmut Baltacı, Nur İlgün; “Özel İlgi Turizmi Kapsamında İnanç Turizmi; Silifke Aya Tekla Örneği”, Kent Stratejisi Silifke (Genişletilmiş 2.Baskı), Editör Muhammet SAYGIN, Konya, 2017, s. 175-186.


10. Özkan Demir; "27 Mayıs Darbesi’nden Sonra Türkiye’nin Ekonomi Politikasındaki Değişim; Planlı Kalkınma Dönemi", 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Uluslararası Sempozyumu (21-23 Mart 2018) Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara, 2018, s. 84-88.

Link: http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/19.YÜZYILDAN-GÜNÜMÜZE-TÜRKİYE’DE-İKTİDARA-MÜDAHALELER-VE-DARBELER-ULUSLARARASI-SEMPOZYUMU-ÖZET-KİTAPÇIĞI.pdf


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan Yardımcısı20112017

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TAR-I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TAR-I