SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
 
 Adı Soyadı: ÖĞR.GÖR. DR. ÖZKAN DEMİR
Fakülte Adı:  SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Ana Bilim Dalı:  SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
E-Mail :  ozkandemir selcuk.edu.tr
Telefon : 0 324 741 27 34-8625
Adres : Selçuk Üniversitesi Silifke-Taşucu Meslek Yüksek Okulu
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Maden Milli Eğitim Müdürlüğü20072011
Selçuk Üniversitesi Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu2011 

  Akademik Yayınlar:

I. MAKALELER

1. Mehmet Çevik - Özkan Demir; “Etibank Ergani Bakır İşletmesi’nin Kuruluşu ve Elazığ’ın Maden İlçesine Getirdikleri”, Turkish Studies (Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu Armağanı), C.9, S. 7, Ankara, 2014, s. 27-39.

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1615754274_3%C3%87evikMehmet-vd-trh_S-27-39.pdf 


2. Özkan Demir - Nur Bakar; “Silifke Yörüklerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm Gelenekleri Üzerine Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 35, Konya, 2014, s. 111-133.

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/5823/7%20%C3%B6zkan%20demir.pdf


3. Yavuz Haykır - Özkan Demir; “6326 Sayılı Petrol Kanunu ve Demokrat Parti Dönemi Petrol Politikası”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 41,Konya, 2017, s. 251-269.

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/996/803


4. Özkan Demir; “İkinci Dünya Savaşı’na Kadar Türkiye’de Madencilik Alanındaki Gelişmeler”, ASOS JOURNAL (The Journal of Academic Social Science), S. 40, Elazığ, 2017,s.478-490.

http://www.asosjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=12035


5. Özkan Demir; “Bayındırlık ve Eğitim Hizmetlerinde Türkiye Madenciliğinin Etkileri”Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 9, S. 16, Kilis,2018, s. 188-200.

http://dergipark.gov.tr/kilissbd/issue/41520/468110


6. Özkan Demir; “Tek Partili Yılların Ekonomi Politiğinde Etibank’ın Krom Madenciliği”, Asya Studies, Sayı 6, Antalya, 2018, s. 31-38.

http://dergipark.gov.tr/asya/issue/42069/486064


 

II. BİLDİRİLER

A) Uluslararası Bildiriler

1. Özkan Demir; “Madenciliğin Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkileri: Ergani Bakır İşletmesi Örneği”, 1.Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara,2013, s. 178 - 189.


2. Nur Bakar - Özkan Demir; “Silifke İnanç Turizminde Aya Tekla’nın Yeri ve Önemi”, Uluslararası İnanç Turizmi ve Hoşgörü Konferansı Bildiri Kitabı, Konya, 2013, s. 739-747.


3. Rahmi Doğanay - Özkan Demir; “Etibank’ın Madencilik Faaliyetlerinin Bayındırlık, Ulaşım ve Eğitim Hizmetlerine Katkıları”, VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri (4-6 Mayıs 2017) Bildiri Kitabı, Ankara,2017, s. 381-386.


4. Özkan Demir; “27 Mayıs Darbesi’nden Sonra Türkiye’nin Ekonomi Politikasındaki Değişim; Planlı Kalkınma Dönemi”, 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Uluslararası Sempozyumu (21-23 Mart 2018) Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara, 2018, s. 84-88.


5. Özkan Demir; “Cumhuriyet Döneminde Palu ve Çevresinde Madencilik Faaliyetleri ve Ferro-Krom İşletmesi”, Uluslararası Palu Sempozyumu Bildiri Kitabı (11-13 Ekim 2018), Editör Enver Çakar, Elazığ, 2018, s.103-111.


 

B) Ulusal Bildiriler

1. Özkan Demir - Nur Bakar;"Tarihi Yapıların Tarih, Kültür ve İnanç Turizmine Etkileri Silifke Örneği", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Editör Nazmi Kozak, Ankara, 2012, s. 648 - 669.


 

III. ULUSLARARASI/ULUSAL KİTAP YADA KİTAP BÖLÜMLERİ

1. Özkan Demir - Mahmut Baltacı - Nur Bakar; “Özel İlgi Turizmi Kapsamında İnanç Turizmi; Silifke Aya Tekla Örneği”, Kent Stratejisi Silifke (Genişletilmiş 2.Baskı), Editör Muhammet SAYGIN, Konya, 2017, s. 175-186.


2. Özkan Demir; “Elazığ’daki Madencilik Faaliyetlerinin Cumhuriyet Dönemi Basınına Yansıması”, Rifat Özdemir’e Armağan, Editör Rahmi Doğanay, Hiper Yayınları, İstanbul, 2018, s. 561-576


3. Özkan Demir; “27 Mayıs Darbesi’nin Türkiye’nin Ekonomik Politikasına Etkisi: Planlı Kalkınma Dönemi’ne Geçiş”, Türk Siyasal Hayatı: Osmanlı Modernleşmesinden Günümüze, Editör Hasan ACAR, Nobel Yayınevi, Ankara, 2018, s. 435-462.


4. Özkan Demir; “Ergani Bakır İşletmesi’nin Diyarbakır ve Çevresine Etkileri”, Diyarbakır Mekân, Toplum, Ekonomi, Editör İbrahim Özcoşar, Ensar Neşriyat, s. 329-344.  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Yönetim ve Organizasyon Bölümü - Bölüm Başkan Yardımcısı20112017
Dış Ticaret Bölümü - Bölüm Başkan Yardımcısı2019 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TAR-I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TAR-I