SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu, 15.01.1992 tarihinde Yükseköğretim Kurumunun onayı ile kurulmuş olup 05 Ekim 1992 tarihinde tek programı olan Turizm ve Otelcilik Programı ve 73 öğrenci ile Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine başlamıştır. Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu, 7 farklı bölümünde olmak üzere 9 normal...
MISYON: Sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yetiştirmek, Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizde uygulamaya yönelik yeterli bilgileri vermek, Hızla gelişen teknolojiye uyum sağlayan, karar verebilen sorumluluk sahibi kişiler yetiştirmek, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, Türk insanının değerleriyle barışık, değişime açık ve topluma örnek insan yetiştirmek. Elemanların yetişmesi...
VIZYON: Meslek Yüksekokulu olarak bilimsel saygınlığı ve özgün faaliyetleri ile tanınan, değişim ve gelişimci,Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında, katılımcı şeffaf bir kurumsal yapıda iş becerisi yüksek, yeterli bilgi birikimine ve görev bilincine sahip eleman yetiştirmek ve kendi sahasında takım çalışması oluşturan ve lider özellik taşıyan bir kurum olmaktır. ... devamı için tıklayınız...