SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
SEYAHAT TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.4
Seyahat acentelerinde belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahiptir.
P.Ç.1
Türkiyenin tarihi ve coğrafi bilgilerine sahiptir ve bunları gerektiğinde turistlere anlatır.
P.Ç.2
Turizm İşletmeciliğini ve işletme yönetimini bilir.
P.Ç.3
Turizm ve seyahat acenteciliği ile ilgili mevzuat bilgisine sahiptir.
P.Ç.8
Turizm ve seyahat hizmetlerinin pazarlanması ve satışı ile ilgili her türlü bilgiye sahiptir.
P.Ç.7
Konaklama işletmelerinin önbüro bölümünde yürütülen işlemleri bilir.
P.Ç.6
Cumhuriyetin kuruluşunu, Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir.
P.Ç.5
Seyahat acentelerinde kullanılan teknolojileri ve otomasyon sistemlerini bilir.
P.Ç.12
Görgü kurallarını ve etik değerleri bilir ve davranışlarında bunlara dikkat eder.
P.Ç.11
Manüel ve bilgisayar ortamında uçak bileti keser.
P.Ç.9
Departmanlar arası ve diğer işletmelerle etkili iletişim kurar.
P.Ç.10
Türkçe ve en az iki yabancı dilde kendisini günlük hayatta ve mesleki anlamda ifade eder.
P.Ç.14
Seyahat acentelerinin turizm tüketicilerine sunduğu her türlü hizmeti planlayıp sunar.
P.Ç.13
Tur, paket tur ve tur çeşitlerini bilir ve yeni paket tur programları hazırlar.
P.Ç.15
Seyahat yönetimi ile ilgili her türlü operasyonu yürütür.
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve bu alanlarıntemel mühendislikbilimlerine uygulanmasıkonularında yeterli bilgibirikimine sahiptir.
TYYÇ2
Temel mühendislikbölümleriyle ilgili temelkavramlara sahiptir.
TYYÇ3
Temel mühendislik bakışaçısı ile alanında tanımlananmühendislik problemlerinikavrar ve çözümlerini yapar.
TYYÇ4
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ5
Teknik resim yapar.
TYYÇ6
Algoritmik düşünür.
TYYÇ7
Mühendislik problemlerininincelenmesi için deneyyapma, veri toplama,toplanan verilerin sunumu vetemel yorumunu yapar.
TYYÇ8
Mühendislik takımlarında veyabireysel çalışır.
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincindeolduğunu alanındaki meslekive akademik gelişmeleriizleyerek gösterir, kendinisürekli yeniler.
TYYÇ10
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ11
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 GenelDüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ13
Teknik resim kullanarakteknik iletişim kurar.
TYYÇ14
Mühendislik uygulamalarındameslek etiğinin gözetilmesikonusunda farkındalığasahiptir.