SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   HİZMET PAZARLAMASI (SEÇMELİ DERS)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 7025481 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Cengiz URBAŞ
Koordinator E-mail cengizurbas hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Tolga GÖK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Hizmet pazarlamasıyla ilgili temel kavramların öğrencilere anlatılmasıdır. Hizmet pazarlama karması elemanları, hizmet işletmelerin müşteri şikayetleri ve müşteri tutma konusunda neler yapılması gerektiğinin açıklanmasıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
SINIFTA YÜZ YÜZE İLETİŞİM
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hizmet kavramı ve hizmet sektörünün önemi. *İslamoğlu, A. Hamdi ... vb.. (2006), Hizmetpazarlaması, 1. bs. ? İstanbul : Beta BasımYayın. *KasımKarahan(2000), HizmetPazarlaması, İstanbul.
2 Hizmetler ve hizmetlerin sınıflandırılması. *İslamoğlu, A. Hamdi ... vb.. (2006), Hizmetpazarlaması, 1. bs. ? İstanbul : Beta BasımYayın. *KasımKarahan(2000), HizmetPazarlaması, İstanbul.
3 Hizmetişletmelerinde pazarlama karma elemanları *İslamoğlu, A. Hamdi ... vb.. (2006), Hizmetpazarlaması, 1. bs. ? İstanbul : Beta BasımYayın. *KasımKarahan(2000), HizmetPazarlaması, İstanbul
4 Hizmet pazarlamasında ürün *İslamoğlu, A. Hamdi ... vb.. (2006), Hizmetpazarlaması, 1. bs. ? İstanbul : Beta BasımYayın. *KasımKarahan(2000), HizmetPazarlaması, İstanbul.
5 Hizmet pazarlamasında dağıtım. *İslamoğlu, A. Hamdi ... vb.. (2006), Hizmetpazarlaması, 1. bs. ? İstanbul : Beta BasımYayın. *KasımKarahan(2000), HizmetPazarlaması, İstanbul.
6 Hizmet pazarlamasında fiyat *İslamoğlu, A. Hamdi ... vb.. (2006), Hizmetpazarlaması, 1. bs. ? İstanbul : Beta BasımYayın. *KasımKarahan(2000), HizmetPazarlaması, İstanbul.
7 Hizmet pazarlamasınd tutundurma *İslamoğlu, A. Hamdi ... vb.. (2006), Hizmetpazarlaması, 1. bs. ? İstanbul : Beta BasımYayın. *KasımKarahan(2000), HizmetPazarlaması, İstanbul.
8 ARA SINAV
9 Hizmet pazarlamasınd atutundurma *İslamoğlu, A. Hamdi ... vb.. (2006), Hizmetpazarlaması, 1. bs. ? İstanbul : Beta BasımYayın. *KasımKarahan(2000), HizmetPazarlaması, İstanbul.
10 Hizmet pazarlamasında personel *İslamoğlu, A. Hamdi ... vb.. (2006), Hizmetpazarlaması, 1. bs. ? İstanbul : Beta BasımYayın. *KasımKarahan(2000), HizmetPazarlaması, İstanbul.
11 Hizmet pazarlamasında sürecler *İslamoğlu, A. Hamdi ... vb.. (2006), Hizmetpazarlaması, 1. bs. ? İstanbul : Beta BasımYayın. *KasımKarahan(2000), HizmetPazarlaması, İstanbul.
12 Hizmetvemüşteri, hizmet pazarlamasında fizikse lkanıtlar *İslamoğlu, A. Hamdi ... vb.. (2006), Hizmetpazarlaması, 1. bs. ? İstanbul : Beta BasımYayın. *KasımKarahan(2000), HizmetPazarlaması, İstanbul.
13 Hizmet kalitesi, Hizmet karşılaşmaları ve gerçek anlar ve ilişkise lpazarlama *İslamoğlu, A. Hamdi ... vb.. (2006), Hizmetpazarlaması, 1. bs. ? İstanbul : Beta BasımYayın. *KasımKarahan(2000), HizmetPazarlaması, İstanbul.
14 Hizmet kalitesi, Hizmet karşılaşmaları ve gerçek anlar ve ilişkisel pazarlama *İslamoğlu, A. Hamdi ... vb.. (2006), Hizmetpazarlaması, 1. bs. ? İstanbul : Beta BasımYayın. *KasımKarahan(2000), HizmetPazarlaması, İstanbul
15 Hizmet kavramı ve hizmet sektörünün önemi. *İslamoğlu, A. Hamdi ... vb.. (2006), Hizmetpazarlaması, 1. bs. ? İstanbul : Beta BasımYayın. *KasımKarahan(2000), HizmetPazarlaması, İstanbul
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 10 6
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hizmet kavramını ve sınıflandırmasını açıklar 4
D.Ö.Ç. 2 Pazarlama karması öğelerini hizmet pazarlaması sürecine uyumlaştırır 4
D.Ö.Ç. 3 Hizmet pazarlamasında etkin iletişimi ve insan gücünü doğru kullanır 4
D.Ö.Ç. 4 Hizmet pazarlamasında fiziksel kanıtları yönetir 3
D.Ö.Ç. 5 Hizmet pazarlamasında müşteri ilişkilerini yönlendirir 3
D.Ö.Ç. 6 Pazar bölümleme ve hizmet kalitesini uyumlaştırır 3
D.Ö.Ç. 7 Hizmet pazarlamasında kriz yönetimini gerçekleştirir 3
D.Ö.Ç. 8 Hizmet pazarlaması ile ilişkisel pazarlamayı bir bütün olarak yönetir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20