SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   ARAŞTIRMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ (SEÇMELİ DERS)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 7025480 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Cengiz URBAŞ
Koordinator E-mail cengizurbas hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Tolga GÖK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilere temel düzeyde araştırma ve sunum tekniklerini öğretmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
SINIFTA YÜZ YÜZE İLETİŞİM
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 1. Araştırmada temel kavramlar a. Bilgi b. Bilim c. Araştırma d. Bilimsel yöntem i. Bilimsel yöntemin aşamaları e. Bilimsel araştırma f. Bilimsel araştırma çeşitleri g. Temel araştırmalar h. Uygulamalı araştırmalar Prof. Dr. Zeki KAYA/ .Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri , Eğitim Yayınevi 2013 ANKARA
2 1. Araştırmanın gereği ve önemi, 2. Araştırmanın konusu (problem), 3. Araştırma konusunun seçimine etki eden faktörler, Değişken ve değişken türleri, 4. Problem cümlesi a. Problem cümlesinde bulunması gereken nitelikler b. Alt problemler, 5. İlgili kaynaklar (kaynak taraması) 6. Araştırma probleminin cevabı (hipotez), 7. Amaç ve ifadelendirilmesi 8. Önem , 9. Araştırmanın dayandığı temeller (varsayımlar) , 10. Sınırlılıklar, 11. Tanımlar Prof. Dr. Zeki KAYA/ .Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri , Eğitim Yayınevi 2013 ANKARA
3 KAYNAK ARAŞTIRMASI YAPMA 1. Araştırmanın yöntemi 2. Evren ve örneklem a. Örnekleme yöntemleri 3. Verilerin toplanması a. Verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler i. Gözlem ii. Görüşme iii. Yazışma (anket, test) iv. Deney v. Belge taraması Prof. Dr. Zeki KAYA/ .Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri , Eğitim Yayınevi 2013 ANKARA
4 ARAŞTIRMA SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME 1.Sonuçların değerlendirilmesi a. Verilerin sınıflaması b. Verilerin sıralaması ve frekanslarının çalışması c. Verilerin tablo ve grafikte gösterilmesi Verilerin yüzdelik olarak gösterilmesi 2.Bulgular ve yorumlar a. Bulguların özellikleri b. Sonuç ve öneriler Prof. Dr. Zeki KAYA/ .Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri , Eğitim Yayınevi 2013 ANKARA
5 ARAŞTIRMA SONUÇLARINI RAPOR HÂLİNE DÖNÜŞTÜRME 1. Araştırma raporunun bölümleri 2. Araştırmanın yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar a. Kullanılacak dilin özellikleri b. Kâğıt düzeni c. Kapak düzeni d. Başlık ve paragraf yazımıe. Şekil ve tabloların yazımıf. Dipnot ve kaynakçanın yazımı Prof. Dr. Zeki KAYA/ .Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri , Eğitim Yayınevi 2013 ANKARA
6 SUNUMA HAZIRLANMA 1. Hazırlanma planlama yöntemleri 2. Sunumun amaç, içerik ve organizasyonu üzerinde odaklanma 3. Sunumun görsel-işitsel araçlar/teknoloji ile desteklenmesi 4. Fiziksel ve teknolojik donanım 5. İzleyici/ katılımcıların tanımı 6. Sunumun etkileşimli hareket planı yazılım ve prova Prof. Dr. Zeki KAYA/ .Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri , Eğitim Yayınevi 2013 ANKARA
7 SUNUM -Belirli soruları yanıtladıktan sonra yöntem saptama -Powerpoint slaytların yazımı -Görsel- işitsel malzemenin seçimi Prof. Dr. Zeki KAYA/ .Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri , Eğitim Yayınevi 2013 ANKARA
8 ARA SINAV
9 -Sunum odasının denetimi -Sunucunun kendini hazırlaması -Hazırlanan sunumun etkileşimle işlevselleşmesi Prof. Dr. Zeki KAYA/ .Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri , Eğitim Yayınevi 2013 ANKARA
10 -Özetleme ve geri besleme teknikleri -İzleyiciler yönünden sunumun değerlendirmesi -Sunumlarda yapılması/ yapılmaması gerekenler Prof. Dr. Zeki KAYA/ .Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri , Eğitim Yayınevi 2013 ANKARA
11 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi Prof. Dr. Zeki KAYA/ .Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri , Eğitim Yayınevi 2013 ANKARA
12 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi Prof. Dr. Zeki KAYA/ .Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri , Eğitim Yayınevi 2013 ANKARA
13 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi Prof. Dr. Zeki KAYA/ .Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri , Eğitim Yayınevi 2013 ANKARA
14 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi Prof. Dr. Zeki KAYA/ .Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri , Eğitim Yayınevi 2013 ANKARA
15 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi Prof. Dr. Zeki KAYA/ .Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri , Eğitim Yayınevi 2013 ANKARA
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - 30
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 10 6
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 2. Tekniğe uygun araştırma konuları seçer 4
D.Ö.Ç. 3 3. Tekniğine uygun kaynak araştırması yapar 4
D.Ö.Ç. 4 4. Araştırma sonuçlarını tekniğine uygun olarak değerlendirir 3
D.Ö.Ç. 5 5. Araştırma sonuçlarını tekniğine uygun olarak rapora dönüştürür 3
D.Ö.Ç. 6 6. Sunum yöntem ve tekniklerini öğrenir 3
D.Ö.Ç. 7 7. Tekniğe uygun, sunuma hazırlık yapar 3
D.Ö.Ç. 8 8. Tekniğe uygun, araştırma sonuçlarını sunar 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20