SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ( SEÇMELİ DERS)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 7025476 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Cengiz URBAŞ
Koordinator E-mail cengizurbas hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Tolga GÖK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İnsan kaynakları yönetiminin genel amaçlarının ve işletme amaçları doğrultusunda insan kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayacak süreç ve yöntemlerin öğrencilere tanıtılmasını sağlamak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
SINIFTA YÜZ YÜZE İLETİŞİM
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara.
2 İnsan Kaynakları Bölümünün Örgütlenmesi Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara
3 İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara
4 İnsan Kaynakları Yönetiminin Planlanması(1): İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler, İnsan Kaynakları Planlamasında Analiz Yöntemleri Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara
5 İnsan Kaynakları Yönetiminin Planlanması(2): Personel İhtiyacı Çeşitleri, İnsan Kaynakları Planlamasının Uygulanması ve Sonuçların Değerlendirilmesi Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara
6 İş Analizi ve İş Tanımları Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara
7 İşgören Bulma ve Seçme Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara
8 ARA SINAV
9 Eğitim Yönetimi(1): Eğitimin Amaçları, Eğitim İhtiyacının Analizi, Eğitimin Planlanması Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara.
10 Eğitim Yönetimi(2): Eğitimin Uygulanması, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara.
11 Kariyer Geliştirme Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara
12 Performans Değerlemesi: Tanım, Süreç ve Yöntemler Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara.
13 İş Değerlemesi Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara
14 Ücret Yönetimi Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara
15 Endüstri İlişkileri, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Bilgi Sistemleri Kozak, M. Akoğlan, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayınevi, Ankara
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 1 60
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 10 6
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. İşletme yapısının bütünlüğü içinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının yerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 2. İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları ile işletme stratejisi arasındaki ilişkileri görür 4
D.Ö.Ç. 3 3. İnsan kaynakları yönetiminin temel amaçlarını kavrar 4
D.Ö.Ç. 4 4. İnsan kaynakları yönetimi süreçlerinin / uygulamalarının kendi aralarındaki ilişkileri görür 4
D.Ö.Ç. 5 5. Bir insan kaynakları alt süreci olarak insan kaynakları planlaması ve iş analizi yöntemlerini öğrenir 3
D.Ö.Ç. 6 6. Bir insan kaynakları alt süreci olarak insan kaynağı temin ve kadrolama sürecinin tasarım yöntemlerini öğrenir 3
D.Ö.Ç. 7 7. Bir insan kaynakları alt süreci olarak eğitim ve geliştirme sürecinin tasarım yöntemlerini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 8 8. Bir insan kaynakları alt süreci olarak performans değerleme sürecinin tasarım yöntemlerini öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 9 9. Bir insan kaynakları alt süreci olarak ücretleme ve ödüllendirme sürecinin tasarım yöntemlerini öğrenir 3
D.Ö.Ç. 10 10. Bir insan kaynakları alt süreci olarak endüstriyel ilişkiler ve iş güvenliği uygulamalarını öğrenir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20