SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   GİRİŞİMCİLİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 7025474 2 / 1 3
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Cengiz URBAŞ
Koordinator E-mail cengizurbas hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Tolga GÖK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. Öğrencilerin Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemi konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak 2. Öğrencilere kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazandırmak 3. Önceden hazırlanmış olan ve öğrenciler tarafından hazırlanacak iş planlarını incelemek ve değerlendirmek 4. Girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
SINIFTA YÜZ YÜZE İLETİŞİM HALİNDE
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar ? ARIKAN, S. (2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara. ? SHANE, S. (2005), A General Theory of Entrepreneurship, Edward Elgar, UK. ? MÜFTÜOĞLU, T. ve DURUKAN, T, (2004), Girişimcilik ve KOBİler, Gazi Kitabevi, Ankara
2 Girişimciliğin önemi ve gelişimi, Girişimciliğin temel özellikleri ? ARIKAN, S. (2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara. ? SHANE, S. (2005), A General Theory of Entrepreneurship, Edward Elgar, UK. ? MÜFTÜOĞLU, T. ve DURUKAN, T, (2004), Girişimcilik ve KOBİler, Gazi Kitabevi, Ankara
3 Girişimcinin sahip olması gereken kişisel özellikler ? ARIKAN, S. (2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara. ? SHANE, S. (2005), A General Theory of Entrepreneurship, Edward Elgar, UK. ? MÜFTÜOĞLU, T. ve DURUKAN, T, (2004), Girişimcilik ve KOBİler, Gazi Kitabevi, Ankara
4 Girişimcinin kendi işini kurabilmesi için sahip olması gereken bilgiler (Teknik ve işlevsel bilgiler, Planlama bilgileri, Yönetim bilgileri) ? ARIKAN, S. (2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara. ? SHANE, S. (2005), A General Theory of Entrepreneurship, Edward Elgar, UK. ? MÜFTÜOĞLU, T. ve DURUKAN, T, (2004), Girişimcilik ve KOBİler, Gazi Kitabevi, Ankara
5 İş kurma sürecindeki temel adımlar ? Motivasyon ? ARIKAN, S. (2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara. ? SHANE, S. (2005), A General Theory of Entrepreneurship, Edward Elgar, UK. ? MÜFTÜOĞLU, T. ve DURUKAN, T, (2004), Girişimcilik ve KOBİler, Gazi Kitabevi, Ankara
6 İş kurma sürecindeki temel adımlar ? İş fikrinin belirlenmesi ve ön değerlendirme ? ARIKAN, S. (2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara. ? SHANE, S. (2005), A General Theory of Entrepreneurship, Edward Elgar, UK. ? MÜFTÜOĞLU, T. ve DURUKAN, T, (2004), Girişimcilik ve KOBİler, Gazi Kitabevi, Ankara
7 İş kurma sürecindeki temel adımlar ? Çalışma programının hazırlanması ? ARIKAN, S. (2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara. ? SHANE, S. (2005), A General Theory of Entrepreneurship, Edward Elgar, UK. ? MÜFTÜOĞLU, T. ve DURUKAN, T, (2004), Girişimcilik ve KOBİler, Gazi Kitabevi, Ankara
8 ARA SINAV
9 İş kurma sürecindeki temel adımlar ? Yapılabilirlik araştırması İş kurma sürecindeki temel adımlar ? Yapılabilirlik araştırması
10 İş kurma sürecindeki temel adımlar ? Yapılabilirlik araştırması (devamı ? ARIKAN, S. (2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara. ? SHANE, S. (2005), A General Theory of Entrepreneurship, Edward Elgar, UK. ? MÜFTÜOĞLU, T. ve DURUKAN, T, (2004), Girişimcilik ve KOBİler, Gazi Kitabevi, Ankara
11 İş kurma sürecindeki temel adımlar ? İş planının hazırlanması (Pazarlama Planı ? Üretim Planı ? ARIKAN, S. (2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara. ? SHANE, S. (2005), A General Theory of Entrepreneurship, Edward Elgar, UK. ? MÜFTÜOĞLU, T. ve DURUKAN, T, (2004), Girişimcilik ve KOBİler, Gazi Kitabevi, Ankara
12 İş kurma sürecindeki temel adımlar ? İş planının hazırlanması (Yönetim Planı ? Finansal Plan) ? ARIKAN, S. (2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara. ? SHANE, S. (2005), A General Theory of Entrepreneurship, Edward Elgar, UK. ? MÜFTÜOĞLU, T. ve DURUKAN, T, (2004), Girişimcilik ve KOBİler, Gazi Kitabevi, Ankara
13 İş kurma sürecindeki temel adımlar ? İşin Kurulması ve geliştirilmesi aşaması ? ARIKAN, S. (2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara. ? SHANE, S. (2005), A General Theory of Entrepreneurship, Edward Elgar, UK. ? MÜFTÜOĞLU, T. ve DURUKAN, T, (2004), Girişimcilik ve KOBİler, Gazi Kitabevi, Ankara
14 Uygulama örneklerinin incelenmesi ? ARIKAN, S. (2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara. ? SHANE, S. (2005), A General Theory of Entrepreneurship, Edward Elgar, UK. ? MÜFTÜOĞLU, T. ve DURUKAN, T, (2004), Girişimcilik ve KOBİler, Gazi Kitabevi, Ankara
15 Uygulama örneklerinin incelenmesi ? ARIKAN, S. (2004), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara. ? SHANE, S. (2005), A General Theory of Entrepreneurship, Edward Elgar, UK. ? MÜFTÜOĞLU, T. ve DURUKAN, T, (2004), Girişimcilik ve KOBİler, Gazi Kitabevi, Ankara
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 30
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 10 6
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemi konularında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 2 2. Öğrencilerin kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanır 4
D.Ö.Ç. 3 3. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırır 3
D.Ö.Ç. 4 4. Girişimci adayları tarafından hazırlanmış iş planlarını inceler 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20