SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (SEÇMELİDERS)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 7025379 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Cengiz URBAŞ
Koordinator E-mail cengizurbas hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Tolga GÖK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersle öğrencinin iş yaşamı ve sosyal güvenliği ile ilişkili hukuki hak ve sorumluluklarını kavraması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
SINIFTA YÜZ YÜZE İLETİŞİM
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İş hukukunun hukuk dalı içindeki yeri ve temel kavramlar 1. İşçi kavramı 2. İşveren kavramı 3. İşveren vekili 4. İşyeri Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bası
2 İş hukukunun uygulama alanı İş hukukunun uygulama alanı İş sözleşmesi 1. Tanımı 2. Unsurları 3. Hukuki yapısı 4. Özellikleri ve türleri Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bası
3 İş sözleşmesinin kurulması İş sözleşmesinden doğan borçlar Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bası
4 İşin düzenlenmesi Çalışma süreleri Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bası
5 Dinlenme süreleri 1. Ara dinlenme 2. Gece dinlenmesi 3. Tatil dinlenmesi 4. Yıllık izin Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bası
6 İşçi sağlığı ve İş güvenliği Kavramlar Önlemler Tarafların yükümlülükleri Denetim Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bas
7 İş sözleşmesini sona erdiren durumlar 1. Fesih dışı sona erme 2. Fesih yoluyla sona erme Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bası
8 ARA SINAV
9 Sona ermenin hukuki sonuçları 1. İşçiye çalışma belgesi verilmesi 2. İşçiden ibraname alınması 3. Kıdem tazminatı Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bası
10 Sendika hakkı ile ilgili temel kavramlar Toplu iş sözleşmesi hakkı ve kavramı Grev ve lokavt hakkı düzenlemek Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bas
11 Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamı ve uygulama alanı Finansmanı Genel Sağlık Sigortası Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bası
12 Sigorta kolları ve uygulama esasları 1. İş kazası ve meslek hastalıkları sigortası 2. Hastalık sigortası 3. Analık sigortası 4. İşsizlik sigortas ers Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bası
13 5. Yaşlılık sigortası 6. Malullük sigortası Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bası
14 Sosyal Güvenlik Sisteminin güncel sorunları ve çözüm yolları Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bası
15 Sosyal Güvenlik Sisteminin güncel sorunları ve çözüm yolları Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 10 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Çalışma hayatında İşçi işveren ilişkilerinden sorumlu olduğu pozisyonlarda ve muhasebe işlemlerini yaparken mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemleri yürütür 4
D.Ö.Ç. 2 İşçi ve işveren ilişkilerini belirler 4
D.Ö.Ç. 3 İş sözleşmesi düzenler 4
D.Ö.Ç. 4 İş sözleşmesinin türlerine ilişkin hak ve borçları kavrar 3
D.Ö.Ç. 5 ş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirir 3
D.Ö.Ç. 6 İş İlişkisini sonlandırır 3
D.Ö.Ç. 7 Sendika ile ilgili işlemleri yürütür 3
D.Ö.Ç. 8 Bütün yaşamında karşılaşabileceği riskleri sosyal güvenlik sistemi ve Türkiye uygulamaları içinde çözer 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20