SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 7025376 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Cengiz URBAŞ
Koordinator E-mail cengizurbas hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Tolga GÖK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemi ve gerekliliği vurgulanarak öğrencilerin bu konuda gerekli bilinci kazanması hedeflenmiştir. Ayrıca modern tekniklerle bu konularda iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağını göstererek, konunun hukuksal ve etik boyutu hakkında gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
SINIFTA YÜZ YÜZE İLETİŞİM
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İş sağlığı ve güvenliği tanımı, tarihsel gelişimi ve önemi Altınel, Hüseyin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayınevi, Ankara, 2011.
2 İş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri Altınel, Hüseyin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayınevi, Ankara, 2011.
3 Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Görünümü Altınel, Hüseyin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayınevi, Ankara, 2011.
4 İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından eğitimin önemi Altınel, Hüseyin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayınevi, Ankara, 2011.
5 Risk tanımı ve risk değerlendirmesi Altınel, Hüseyin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayınevi, Ankara, 2011
6 İlk yardım ve kişisel koruyucular Altınel, Hüseyin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayınevi, Ankara, 2011.
7 İş sağlığı ve meslek hastalıkları Altınel, Hüseyin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayınevi, Ankara, 2011.
8 ARA SINAV
9 İş sağlığı ve güvenliği yönünden işyerlerinde yapılması gerekli kontroller, düzenlenecek belge, kayıt, form ve raporlar Altınel, Hüseyin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayınevi, Ankara, 2011.
10 İş kazaları ve meslek hastalıklarının işçi, işveren ve ülkemize maliyeti Altınel, Hüseyin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayınevi, Ankara, 2011.
11 İş kazalarından doğan cezai ve hukuki sorumluluklar Altınel, Hüseyin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayınevi, Ankara, 2011.
12 Sabit tesislerde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu (işyeri hekimi ve iş güvenliği kurulu) Altınel, Hüseyin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayınevi, Ankara, 2011.
13 İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devlet, işveren, işçilerin görev ve sorumlulukları Altınel, Hüseyin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayınevi, Ankara, 2011.
14 İş kazalarına ve işçi sağlığı sorunlarına karşı alınabilecek önlemler Altınel, Hüseyin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayınevi, Ankara, 2011.
15 Genel konu tekrarı Altınel, Hüseyin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayınevi, Ankara, 2011.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 10 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramları kazanır 4
D.Ö.Ç. 2 2. Mesleki kazalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olur 3
D.Ö.Ç. 3 3. Türkiye´de iş sağlığı ve güvenliği yapısı, ilgili kuruluşlar ve örgüt yapısı hakkında bilinçlenmesi sağlar 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20