SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   TURİZM İŞLETMELERİNDE İLETİŞİM
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 7025182 1 / 1 2
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Kürşad SAYIN
Koordinator E-mail kursadsyn selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Oykun ÖNDER
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sektöre hazırlanan öğrencilerin iş başı yaptıkları zaman astları, üstleri, mesai arkadaşları ile etkili bir iletişime girebilmelerini sağlamak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sınıf ortamında yüz yüze eğitimler verilecek, sektör temsilcileri ile iletişime geçilip uygulamalar hakkında bilgi alınacak
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İletişimin tanımı ve önemi Demiray, U, (2014), "Etkili İletişim", Pegem yayınevi,Mısırlı, İ., (2016), "Genel ve Teknik İletişim", Detay Yayıncılık, Ankara
2 İletişimle ilgili temel kavramlar Demiray, U, (2014), "Etkili İletişim", Pegem yayınevi,Mısırlı, İ., (2016), "Genel ve Teknik İletişim", Detay Yayıncılık, Ankara
3 İletişim süreci, tek yönlü iletişim, çok yönlü iletişim Mısırlı, İ., (2016), "Genel ve Teknik İletişim", Detay Yayıncılık, Ankara
4 Sözel iletişim Mısırlı, İ., (2016), "Genel ve Teknik İletişim", Detay Yayıncılık, Ankara
5 Sözsüz iletişim ve beden dili Mısırlı, İ., (2016), "Genel ve Teknik İletişim", Detay Yayıncılık, Ankara
6 Yazılı iletişim Bahar, E.,(2012),"İletişim", Detay Yayıncılık, Ankara. Mısırlı, İ., (2016), "Genel ve Teknik İletişim", Detay Yayıncılık, Ankara
7 Örgütsel iletişim Mısırlı, İ., (2016), "Genel ve Teknik İletişim", Detay Yayıncılık, Ankara
8 İş yaşamı ve iletişim Demiray, U, (2014), "Etkili İletişim", Pegem yayınevi, Ankara, Mısırlı, İ., (2016), "Genel ve Teknik İletişim", Detay Yayıncılık, Ankara
9 Astları ve üstleriyle iletişim Mısırlı, İ., (2016), "Genel ve Teknik İletişim", Detay Yayıncılık, Ankara
10 Mesai arkadaşlarıyla iletişim Mısırlı, İ., (2016), "Genel ve Teknik İletişim", Detay Yayıncılık, Ankara
11 İşletme içinde yazılı iletişim ve kullanılan evraklar Bahar, E.,(2012),"İletişim", Detay Yayıncılık, Ankara
12 Etkili iletişimin engelleri Gökdağ, D.,(2014), "etkil iletişimin Engelleri", Etkili iletişim Kitabı İçinde,Editör: Uğur Demiray, Pegem Yayınevi, Ankara
13 Teknoloji ve iletişim Mısırlı, İ., (2016), "Genel ve Teknik İletişim", Detay Yayıncılık, Ankara
14 İletişimde görseller Mısırlı, İ., (2016), "Genel ve Teknik İletişim", Detay Yayıncılık, Ankara
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İletişim temel öğelerini öğrenecekler 4
D.Ö.Ç. 2 Etkili iletişim yöntemlerini öğrenecekler 4
D.Ö.Ç. 3 Yazılı, sözlü, sözsüz iletişi etkili bir şekilde kullanabilecekler 4
D.Ö.Ç. 4 Astları üstleri ve mesai arkadaşları ile etkili bir iletişime girebilecekler 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20