SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 7017479 1 / 1 2
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Kürşad SAYIN
Koordinator E-mail kursadsyn selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Tolga GÖK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilerin temel düzeyde araştırma ve sunum tekniklerini öğrenmesini sağlamak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım tekniğinin yanı sıra görsel anlatım ve tartışma ile ders desteklenmektedir
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 1. Araştırmada temel kavramlar a. Bilgi b. Bilim c. Araştırma d. Bilimsel yöntem i. Bilimsel yöntemin aşamaları e. Bilimsel araştırma f. Bilimsel araştırma çeşitleri g. Temel araştırmalar h. Uygulamalı araştırmalar "Araştırma Yöntem ve Teknikleri"Kaya Z., Şahin M.,Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011
2 1. Araştırmanın gereği ve önemi, 2. Araştırmanın konusu (problem), 3. Araştırma konusunun seçimine etki eden faktörler, Değişken ve değişken türleri, 4. Problem cümlesi a. Problem cümlesinde bulunması gereken nitelikler b. Alt problemler, 5. İlgili kaynaklar (kaynak taraması) 6. Araştırma probleminin cevabı (hipotez), 7. Amaç ve ifadelendirilmesi 8. Önem , 9. Araştırmanın dayandığı temeller (varsayımlar) , 10. Sınırlılıklar, 11. Tanımlar "Araştırma Yöntem ve Teknikleri"Kaya Z., Şahin M.,Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011
3 KAYNAK ARAŞTIRMASI YAPMA 1. Araştırmanın yöntemi 2. Evren ve örneklem a. Örnekleme yöntemleri 3. Verilerin toplanması a. Verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler i. Gözlem ii. Görüşme iii. Yazışma (anket, test) iv. Deney v. Belge taraması "Araştırma Yöntem ve Teknikleri"Kaya Z., Şahin M.,Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011
4 ARAŞTIRMA SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME 1.Sonuçların değerlendirilmesi a. Verilerin sınıflaması b. Verilerin sıralaması ve frekanslarının çalışması c. Verilerin tablo ve grafikte gösterilmesi Verilerin yüzdelik olarak gösterilmesi 2.Bulgular ve yorumlar a. Bulguların özellikleri b. Sonuç ve öneriler "Araştırma Yöntem ve Teknikleri"Kaya Z., Şahin M.,Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011
5 ARAŞTIRMA SONUÇLARINI RAPOR HÂLİNE DÖNÜŞTÜRME 1. Araştırma raporunun bölümleri 2. Araştırmanın yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar a. Kullanılacak dilin özellikleri b. Kâğıt düzeni c. Kapak düzeni d. Başlık ve paragraf yazımıe. Şekil ve tabloların yazımıf. Dipnot ve kaynakçanın yazımı "Araştırma Yöntem ve Teknikleri"Kaya Z., Şahin M.,Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011
6 SUNUMA HAZIRLANMA 1. Hazırlanma planlama yöntemleri 2. Sunumun amaç, içerik ve organizasyonu üzerinde odaklanma 3. Sunumun görsel-işitsel araçlar/teknoloji ile desteklenmesi 4. Fiziksel ve teknolojik donanım 5. İzleyici/ katılımcıların tanımı 6. Sunumun etkileşimli hareket planı yazılım ve prova "Araştırma Yöntem ve Teknikleri"Kaya Z., Şahin M.,Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011
7 SUNUM -Belirli soruları yanıtladıktan sonra yöntem saptama -Powerpoint slaytların yazımı -Görsel- işitsel malzemenin seçimi "Araştırma Yöntem ve Teknikleri"Kaya Z., Şahin M.,Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011
8 ARASINAV
9 -Özetleme ve geri besleme teknikleri -İzleyiciler yönünden sunumun değerlendirmesi -Sunumlarda yapılması/ yapılmaması gerekenler "Araştırma Yöntem ve Teknikleri"Kaya Z., Şahin M.,Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011
10 Sunum odasının denetimi -Sunucunun kendini hazırlaması -Hazırlanan sunumun etkileşimle işlevselleşmesi "Araştırma Yöntem ve Teknikleri"Kaya Z., Şahin M.,Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011
11 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi "Araştırma Yöntem ve Teknikleri"Kaya Z., Şahin M.,Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011
12 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi "Araştırma Yöntem ve Teknikleri"Kaya Z., Şahin M.,Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011
13 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi "Araştırma Yöntem ve Teknikleri"Kaya Z., Şahin M.,Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011
14 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi "Araştırma Yöntem ve Teknikleri"Kaya Z., Şahin M.,Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011
15 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi "Araştırma Yöntem ve Teknikleri"Kaya Z., Şahin M.,Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : 8 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenebilir 4
D.Ö.Ç. 2 2. Tekniğe uygun araştırma konuları seçebilir 4
D.Ö.Ç. 3 3. Tekniğine uygun kaynak araştırması yapabilir 4
D.Ö.Ç. 4 4. Araştırma sonuçlarını tekniğine uygun olarak değerlendirebillir 4
D.Ö.Ç. 5 5. Araştırma sonuçlarını tekniğine uygun olarak rapora dönüştürebilir 4
D.Ö.Ç. 6 6. Sunum yöntem ve tekniklerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 7 7. Tekniğe uygun, sunuma hazırlık yapabiir 4
D.Ö.Ç. 8 8. Tekniğe uygun, araştırma sonuçlarını sunabilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20