SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   TÜRK DİLİ - I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 7017171 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Kürşad SAYIN
Koordinator E-mail kursadsyn selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Okt.Turgay AKDURUŞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Türkçenin doğru ve güzel kullanımını özendirmek. Öğrencinin yazılı ve sözlü anlamada kendisini tam ve gerçekçi biçimde ifade etmesini sağlamak. ?Öğrenciye ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek. ?İletişim becerilerini geliştirmesini sağlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sınıf ortamında yüzyüze ders anlatımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi Korkmaz, Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK, Ankara 2007. Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri, TDK, Ankara 2003. Türkçe Sözlük, TDK, Ankara 2010. Türk Dili (Dil ve Anlatım), Selçuk Ü. Ders Kitabı, Konya 2013. Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, Ankara 2012. Türk ve Dünya Edebiyatından Seçkin Eserler.
2 Dil - kültür ilgisi Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri, TDK, Ankara 2003.
3 Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri - Türk dilinin gelişmesi ve tarihî devirleri (kısaca) Türk Dili (Dil ve Anlatım), Selçuk Ü. Ders Kitabı, Konya 2013.
4 - Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri, TDK, Ankara 2003.
5 Türkçede sesler ve sınıflandırılması - Türkçenin ses özellikleri Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri, TDK, Ankara 2003.
6 Ses bilgisiyle ilgili kurallar - Hece bilgisi Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri, TDK, Ankara 2003.
7 - Yazım kuralları ve uygulaması (Sesler ve eklerle ilgili kurallar) Türk Dili (Dil ve Anlatım), Selçuk Ü. Ders Kitabı, Konya 2013.
8 Ara Sınav
9 Yazım kuralları ve uygulaması Türk Dili (Dil ve Anlatım), Selçuk Ü. Ders Kitabı, Konya 2013.
10 Noktalama işaretleri ve uygulaması Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri, TDK, Ankara 2003.
11 Yapım ekleri ve uygulaması (İsimden isim yapma, isimden fiil yapma ekleri) Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri, TDK, Ankara 2003.
12 Yapım ekleri ve uygulaması (Fiilden isim yapma, fiilden fiil yapma ekleri) Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri, TDK, Ankara 2003.
13 - Türkçede isim ve fiil çekimleri Türk Dili (Dil ve Anlatım), Selçuk Ü. Ders Kitabı, Konya 2013.
14 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler Türk Dili (Dil ve Anlatım), Selçuk Ü. Ders Kitabı, Konya 2013.
15 - Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması Türk Dili (Dil ve Anlatım), Selçuk Ü. Ders Kitabı, Konya 2013.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 1 40
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 1
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Dil ve kültür kavramlarının açılımını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 Türk dilinin özelliklerini ve inceliklerini tanır 4
D.Ö.Ç. 3 Yazı dilindeki imla ve noktalama kurallarını uygulamayı öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 4 Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatımda etkili ve güzel kullanır 4
D.Ö.Ç. 5 Sorgulayıcı, yorumlayıcı ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20