SİLİFKE TAŞUCU VOCATIONAL SCHOOL
 
 Name and Surname: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ TOLGA GÖK
Name of the Faculty:  SİLİFKE TAŞUCU VOCATIONAL SCHOOL DEPARTMENT OF HOTEL, RESTAURANT AND CATERING SERVICES PROGRAM OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
 
E-Mail  tolga selcuk.edu.tr
Phone 03247412734
Address SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE-TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU TAŞUCU-SİLİFKE/MERSİN
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi Silifke - Taşucu MYO2000 

  Publications:

YAYINLAR

 

1. BİLİMSEL MAKALELER

 

1.1. Ulusal Bilimsel Yayın Makaleleri


 1. ÇAVUŞ, M. F., GÖK, T. ve KURTAY, F. (2007) “Tükenmişlik: Meslek Yüksekokulu Akademik Personeli Üzerine Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı:2.
 2. ÇAKICI, A. Celil ve GÖK, T. (2004) “Otel İşletmelerinde Pazarlama Bilgi Sisteminin Etkinliği: Yapılan Bir Araştırma ve Sonuçları”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Sayı:22, Haziran.

 

2. KONFERANS BİLDİRİLERİ

 

2.1.  ULUSLARARASI KONFERANS BİLDİRİLERİ

 

 1. Tolga GÖK, “The Indigenous Peoples' Perspective on the Role of Yacht Tourism in Regional Development: The Case of Taşucu”, II. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC)- I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, Konya, 05-07 Mayıs 2016.
 2. Tolga GÖK ve Kürşad SAYIN, “South Korean Tourists' Expectation, Satisfaction and Loyalty Relationship”, ICHEM 2015: 17th International Conference on Hospitality and Event Management, Amsterdam, 6-7 Ağustos 2015. (Kabul Edildi ve BAP Destekli)
 3. Tolga GÖK ve Kürşad SAYIN, “The Relationship Between Expectations and Satisfaction of South Korean Tourists Visiting Turkey”, I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC)- I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, Konya, 28-30 Haziran 2015, ss.110-117.
 4. Tolga GÖK, Kürşad SAYIN ve Mürsel KAYA, “The Relationship Between Expectations and Satisfaction of Far Eastern Tourists Visiting Turkey”, 6th International Conference on Services Management, Girne/KKTC, 23-25 Haziran 2013.
 5. Tolga GÖK, “The Effects of Sustainability of ISO 22000 Food Safety Management System on Competitive Advantage in Hotel Businesses”, 1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable, Konya, 11-13 Ekim 2012.
 6. Tolga GÖK, "The Effects of ISO 22000 Food Safety Management System on Business Processes in Hospitality Organisations for the Sake of Strategic Competitive Advantage: Theoretical Concept and an Applied Research among Hotel Organisations", Uluslararası ENTER 2008 Konferansı Doktora Çalışmaları Çalıştayı, Innsbruck, Avusturya, 22 Ocak 2008.
 7. Ali Şükrü ÇETİNKAYA, Pınar YARDIMCI, Tolga GÖK ve Yasemin ÇETİNKAYA, “Bölgesel Zenginliğe Ulaşmada Turizmin Rolü”, 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat/Kırgızistan, 10-13 Haziran 2007.
 8. Pınar YARDIMCI, Kürşad SAYIN ve Tolga GÖK, “Herşey Dahil Sisteminin Türk Turizmi Üzerindeki Etkileri: Rusya Ve Türk Cumhuriyetleri Turizm Pazarları İle İlişkiler”, 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat/Kırgızistan, 10-13 Haziran 2007.
 9. Adem ÖĞÜT, Tahir AKGEMCİ ve Tolga GÖK, “Advantages and Disadvantages of Expert Systems Applications in Managerial Processes: The Case of Tourism Industry”,International Conference on Modeling and Sımulatıon, Konya, 28-30 Ağustos 2006.
 1. A.Celil ÇAKICI ve Tolga GÖK, “The Importance of Marketing Research Topics for Four and Five-Stars Hotels: A Case Study in Turkey” International Tourism Conference: "Perspectives in Tourism Marketing”, Gokova, Mugla, Turkey, 20-22 May 2005, ss.159-163.
 2. A.Celil ÇAKICI and Tolga GÖK, “Efficiency of Marketing Information System Used by Four and Five-Stars Hotels Operating in Antalya and Istanbul Provinces of Turkey”, EuroCHRIE Congress 2004, November 3-7, Ankara. (Sunuldu, CD’ye kayıtlı)

 

2.2. ULUSAL KONFERANS BİLDİRİLERİ

 

 1. Tolga GÖK, “Türkiye’de Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Sağladığı Rekabet Üstünlükleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,  İzmir, 24‐26 Mayıs 2012.
 2. Tolga GÖK “Rekabet Üstünlüğü Açısından ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Önemi: Otel İşletmelerinde Balanced Scorecard Örneği”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale 26-28 Mayıs 2011.
 3. Tolga GÖK ve M. Şerif ŞİMŞEK, “Konaklama İşletmelerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma ve Sonuçları”, 10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, 21-24 Ekim 2009.
 4. Yaşar AÇIKBAŞ, Tolga GÖK ve Şamil ŞEN, “Bölgesel Turizm Kalkınmasına Belediyelerin Katkısı: Taşucu Örneği”, 10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, 21-24 Ekim 2009.
 5. Tolga GÖK ve M. Şerif ŞİMŞEK, “Stratejik Rekabet Üstünlüğü Açısından Konaklama İşletmelerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin İş Süreçlerine Etkileri: Teori ve Otel İşletmelerinde Uygulamalı Bir Araştırma”, IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2008.

6.  Adem ÖĞÜT ve Tolga GÖK,“Türkiye-AB İlişkilerinin Turizm Sektörüne Olası Yansımaları: Karşılaştırmalıve Etkileşimsel Bir Değerlendirme”, I. Çanakkale Turizm Biyenali,Çanakkale, 5-7 Mayıs 2005.

7.  Tahir AKGEMCİ ve Tolga GÖK (2005)“Örgütlerde Stratejik Liderliğin Yönetsel Süreçlere Etkileri: Hizmetİşletmeleri ile Sanayi İşletmelerinde Stratejik Liderliğin Fonksiyonel AçıdanKarşılaştırılması”, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul,12-14 Mayıs 2005.

 

2.3. KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ

 

 1. Tolga GÖK (2015) “İşletmelerin Kuruluş Süreci”, Ali Erbaşı ve Sezar Karaca (Ed.),İşletme Yönetimi I-II (s. 101-112), İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 2. Tolga GÖK (2010) Rekabet Üstünlüğü Açısından Konaklama İşletmelerinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Ankara: Detay Yayınevi.

  Theses

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Silifke-Taşucu MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı20112014
MYO Yönetim Kurulu Üyeliği2012 
Yüksekokul Müdür Yardımcısı2014 
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı2015 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri BölümüBölüm Başkani05/10/201120/08/2014
S.Ü. Silifke Taşucu Meslek YüksekokuluMyo Yön. Kur. Üyesi20/06/201228/09/2016
S.Ü. Silifke Taşucu Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.31/03/201411/03/2015
S.Ü. Silifke Taşucu Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.11/03/201505/08/2016
S.Ü. Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri BölümüBölüm Başkani31/12/201503/10/2016
S.Ü. Silifke Taşucu Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.08/08/201630/09/2016

 Additional Information

 The Courses