SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman GÜMRAH

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Hasan HAKSES

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Yavuz ÇAKMAK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Gökhan AKANDERE

Amacı: Lojistik Programının Amacı: İşletmelerin küresel faaliyetlerine etkili ve ekonomik biçimde destek sağlayacak, lojistik konusunda yetkin bilgilere sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, müşteri ilişkilerini yürütebilecek nitelikli lojistik meslek elemanlarının yetiştirilmesidir.

Vizyon: Lojistik Programının Vizyonu: Meslek yüksekokulları içinde en fazla talep edilen program olmak.

Misyon: Lojistik Programının Misyonu: Lojistik ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen, lojistik ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip, tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilinci olan, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip lojistisyenler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Lojistik Programının Tanımı: İşletmelerin günümüz rekabetçi iş ortamında rakiplerinden bir adım daha önde olabilmesi için, iş süreçlerinde gecikme yaşanmaması gerekmektedir. Ürünlerin ilk hammaddesinden son ürün olarak tüketiciye ulaşana kadar olan serüveninde etkili lojistiğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç beraberinde uluslararası ticaretin temel niteliği olan lojistik sektöründe, taşımacılık yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, depolama teknikleri, işletme yönetimi, karar verme yöntemleri, temel bilişim teknolojisi, dış ticaret, gümrük, üretim lojistiği ile ilgili diğer ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemelere hakim ara elemanların yetiştirilmesi önemli kılmaktadir. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı, Türkiyenin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye eleman yetiştirmeye odaklanmıştır. Sektörün ihtiyaçları yönünde hazırlanmış olan dersler, laboratuarlarla desteklenmiş modern sınıflarda yapılmaktadır. Ayrıca ders programında tüm taşıma türleri (karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve iç suyolu taşımacılığı) ile ilgili sektöre yönelik dersler bulunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar lise ve dengi okul diplomasına sahip olmalı ve YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: İki yıl sonunda toplam 120 AKTSnin tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 30 iş günü zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin dönem başında internet üzerinden ders kaydı yapması ve genel sınava girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notunun bir kısmına ödev, uygulama gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da eklenebilir) katkısı % 40, genel sınavın katkısı ise % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Lojistik Programı İstihdam Olanakları: Program mezunları için lojistik sektörünün lojistik hizmet verenler, lojistik hizmet alanlar ve düzenlemeleri yapanlar olmak üzere üç ana boyutu vardır. Lojistik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz hem lojistik hizmet veren, hem lojistik hizmet alan, hem de lojistik uygulamaları düzenleyen kurumlarda istihdam imkânlarına sahiptir. Detaylı olarak belirtmek gerekirse satın alma, nakliye ( hava, kara, deniz, demiryolu), gümrük, sigorta, depolama, tedarikçi sipariş izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemi, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkod, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkiyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi alanlarda çalışabilirler. Ayrıca dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar lisansüstü eğitimleriyle birlikte akademik alanda da istihdam imkânı bulabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lojistik Programından Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler. Bunlar: İşletme, Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimidir.