SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
P.Ç.2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
P.Ç.3 Hayat boyu öğrenme bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
P.Ç.4 Teknik resim, bilgisayar destekli çizim programları kullanarak tasarım yapma ve alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mimari-statik proje ve detaylarını çizebilme becerisi kazanmak.
P.Ç.5 Teknik düşünmeyi geliştirme, problem çözme becerisi kazanmak.
P.Ç.6 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme becerisi kazanmak.
P.Ç.7 Alanı ile ilgili proje çalışmalarının bulgularını, sonuçlarını yorumlayabilme, teknik raporları yazabilme ve etkin şekilde sunabilme becerisi kazanmak.
P.Ç.8 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
P.Ç.9 Bireysel olarak veya takımlarda çalışma becerisi kazanmak.
P.Ç.10 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
P.Ç.11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
P.Ç.12 Teknik resim, bilgisayar destekli çizim programları kullanarak tasarım yapma ve alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mimari-statik proje ve detaylarını çizebilme becerisi kazanmak.
P.Ç.13 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
P.Ç.14 Temel yapı bilgi ve kültürüne sahip olabilme, bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek.
P.Ç.15 Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme, sosyal ve iş çevresi ile etkin iletişi kurabilme becerisine sahip olmak.
P.Ç.16 İş güvenliği, işçi sağlığı, kalite bilinci ve meslek etiği konusunda bilgi sahip olmak.