SİLİFKE TAŞUCU VOCATIONAL SCHOOL
ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HASTALIK VE ZARARLILAR TOPLANTISI

     9 Mayıs 2019 tarihinde Silifke Atayurt a düzenlenen "ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HASTALIK VE ZARARLILAR, TOPRAK DEZENFEKSİYONU UYGUL AMALARI" konu başlıklı toplantı gerçekleştirilmiş olup  "Çilekte verimi arttırmak için gerekli toprak dezenfeksiyonu uygulamaları ve sonuçları, yapılması gereken çalışmalar tartışılmıştır." Konuyla ilgili katılımcılara broşür dağıtılarak üreticilerin bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.
 
     Yüksekokulumuz Öğretim Üyesi ve Bahçe Tarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Seral YÜCEL in de katıldığı toplantıya
Mersin TSO,
SilifkeTSO,
Adana BMAE,
Mersin Tarım Bakanlığı kuruluşları,
SÜ Silifke-Taşucu MYO ve üreticiler katılım göstermiştir.