SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Dış Ticaret alanında temel bilgilere sahip olmak ve kullanılan çeşitli belgeleri tanıyabilmek
P.Ç.2 İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
P.Ç.3 Mesleki sorumluluk bilincine ve bilimsel etik değerlere sahiptir.
P.Ç.4 Dış Ticaret mevzuatını takip edebilir.
P.Ç.5 Mevzuata uygun olarak dış ticaret işlemlerini gerçekleştirir.
P.Ç.6 Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahiptir.
P.Ç.7 İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahiptir.
P.Ç.8 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip ederek temel hukuk bilgilerine ulaşır.
P.Ç.9 Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahiptir.
P.Ç.10 Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahiptir.
P.Ç.11 Muhasebede kullanılan temel yöntemler ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.
P.Ç.12 Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapar ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanır.
P.Ç.13 Uluslararası ekonomik kuruluşlar, ticaret oluşumları ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibidir.
P.Ç.14 Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahiptir.
P.Ç.15 Bilgisayar ve gerekli programların kullanım becerisine sahiptir.
P.Ç.16 Temel düzeyde mesleki yabancı dile sahiptir.