SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. PINAR YARDIMCI
Fakülte Adı:  SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ DIŞ TİCARET. Prg.
Ana Bilim Dalı:  DIŞ TİCARET.
E-Mail :  pinar selcuk.edu.tr
Telefon : 0 324 7412734/8634
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu1992 

  Akademik Yayınlar:

1. Bilimsel Makaleler


1.1. Ulusal Bilimsel Yayın makaleleri

 

Karaçor, Zeynep; Yardımcı, Pınar ve Uslugil, Abdurrahman (2013) “Türkiye'de Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Hadleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi ve Politika Önermeleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Güz, 16(2), ss.129-148.


Ay, Ahmet ve Yardımcı, Pınar (2008) “Türkiye'de Beşeri Sermaye Birikimine Dayalı AK Tipi İçsel Ekonomik Büyümenin VAR Modeli İle Analizi (1950-2000)", Maliye Dergisi, 155, Temmuz-Aralık, ss.39-54


Yardımcı, Pınar ve Uysal, Doğan (2007) “Türkiye’de İhracat-İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Bilgi Yayılmaları Çerçevesinde Analizi: Johansen ve Pesaran Sınır Testi Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl.7, sayı.14, Ekim, ss.147-170.


Ay, Ahmet ve Yardımcı, Pınar (2007) “Türkiye’de İçsel Ekonomik Büyüme ve Teknolojik Gelişmede Dış Ticaret ve Beşeri Sermayenin Rolü (1963-2002): Pesaran’ın Sınır Testi İle Bir Eş-Bütünleşme Analizi”, İktisat, İşletme ve Finans, sayı.252, ss.99-115.


Yardımcı, Pınar (2006) “Merkez Bankası Bilanço Kalemlerinin Para PolitikalarınıYönlendirmedeki Rolü”, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F Dergisi, sayı.11, Yıl.9, Aralık, ss. 156-169.


Yardımcı, Pınar (2006) “İçsel Büyüme Modelleri ve Türkiye Ekonomisinde İçsel Büyümenin Dinamikleri”,  Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F Dergisi, sayı.10, Yıl.9, Haziran, ss. 96-114.2. Konferans Bildirileri


2.1. Uluslararası Konferans Bildirileri


Yardımcı, Pınar (2015) “Trade Policy and Economic Growth of Turkey in Global Economy: New Empirical Evidences", 17th International Conference on Business Administration, Management and Economics, 17-18 Ekim 2015, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.

 

Selçuk, Emel; Karaçor, Zeynep ve Yardımcı, Pınar (2015) “The Impact of Trade Liberalization on Current Account Deficit: The Turkish Case", 17th International Conference on Business Administration, Management and Economics,17-18 Ekim 2015, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.


Çetinkaya, Ali Şükrü; Yardımcı, Pınar; Oğuz, Halis; Sayın, Kürşad; Kaya,Mürsel; Çerçi, Serhat (2009) “Meslek Yüksekokulları İçin Uluslararası Organizasyonlarda Yer Almanın Önemi: Bir Çalışma Ziyareti Ev Sahipliği Örneği” 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, SelçukÜniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya


Çetinkaya, Ali Şükrü; Yardımcı, Pınar; Gök, Tolga ve Çetinkaya, Yasemin (2007) “Bölgesel Zenginliğe Ulaşmada Turizmin Rolü” 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran 2007, Calalabat- Kırgızistan.

 

Yardımcı, Pınar; Sayın, Kürşad ve Gök, Tolga (2007) “Her Şey Dahil Sisteminin Türk Turizmi Üzerindeki Etkileri: Rusya ve Türk Cumhuriyetleri Turizm Pazarları İle İlişkiler” 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran 2007, Calalabat-Kırgızistan.


Ay, Ahmet ve Yardımcı, Pınar (2006) Türkiye’de Fiziksel Ve Beşeri Sermaye Birikimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Var Modeli İle Analizi (1950-2000)”, 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 03-05 Kasım 2006, Kartepe-Kocaeli.


2.2. Ulusal Konferans Bildirileri


Yardımcı, Pınar ve Uysal, Doğan (2007) “Bölgesel Yenilik Stratejileri ve Rekabetçi Bölgeler: RIS Mersin Projesi” Bölgesel Sorunlar ve Türkiye - Sorunlar, Tehditler, Fırsatlar Sempozyumu, 12-13 Kasım 2007, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.


Yardımcı, Pınar (2007) “Türkiye’de İhracat-İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Bilgi Yayılmaları Çerçevesinde Analizi: Johansen ve Pesaran Sınır Testi Uygulaması”, Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, 24-25 Mayıs 2007, İnönü Üniversitesi, Malatya. 2.3. Kitap ve Kitap Bölümleri


Karaçor, Zeynep; Yardımcı, Pınar ve Selçuk Emel (2015) “Türkiye'de Dış Ticarete Açıklık, Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin ampirik Analizi: Politika Tartışmaları", "Sağlık Ekonomisi Mikro ve Makro Boyutları" İçinde, Ed. Burcu Güvenek, Çizgi Kitabevi, Eylül, Konya.


Yardımcı, Pınar  (2014) “Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar”, Detay Yayınevi, Ekim, Ankara.


Yardımcı, Pınar (2012) Küreselleşme ve Bölgeselleşme Ekseninde Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar Teori ve Uygulama”, Detay Yayınevi, Haziran, Ankara. 
 
 
 


 
 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği19951998
İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkan Yardımcılığı19972004
İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı20062010
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği2006 
Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı2010 
Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan Vekili20102011
Müdür Yardımcısı2017 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Diş Ticaret BölümüBölüm Başkani13/07/201205/06/2017
S.Ü. Silifke Taşucu Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.29/05/201725/12/2017
S.Ü. Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Diş Ticaret BölümüBölüm Başkani27/12/2017 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
GENEL EKONOMİ-I
GENEL EKONOMİ-1
ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR
ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR