SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Dış Ticaret alanında temel bilgilere sahip olmak ve kullanılan çeşitli belgeleri tanıyabilmek
P.Ç.4
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
P.Ç.3
Ekonomi bilimi alanında temel bilgilere sahip olmak
P.Ç.2
Maliye bilimi ve vergi hukuku alanında temel bilgilere sahip olmak
P.Ç.13
Muhasebede kullanılan temel yöntemler ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.
P.Ç.9
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapar ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanır.
P.Ç.7
Uluslararası ekonomik kuruluşlar, ticaret oluşumları ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibidir.
P.Ç.8
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahiptir.
P.Ç.6
Bilgisayar ve gerekli programların kullanım becerisine sahiptir.
P.Ç.12
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahiptir.
P.Ç.14
Uluslararası ticaret ve AB hukuku bilgisine sahiptir.
P.Ç.5
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahiptir.
P.Ç.15
Bilginin araştırılması ve raporlanması ile ilgili temel beceri ve pratiğe sahiptir.
P.Ç.11
Mesleği ile ilgili mevzuatı takip ederek temel hukuk bilgilerine ulaşır.
P.Ç.10
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahiptir.
P.Ç.16
Temel düzeyde mesleki yabancı dile sahiptir.
P.Ç.18
Mesleki sorumluluk bilincine ve bilimsel etik değerlere sahiptir.
P.Ç.17
Dış Ticaret mevzuatını takip edebilir.
P.Ç.19
Mevzuata uygun olarak dış ticaret işlemlerini gerçekleştirir.
TYYÇ1
Alanında temel düzeydebilgilere sahiptir.
TYYÇ2
Karar, uygulama vedavranışlarında işletmecilikve yönetim alanına ilişkinedindiği bilgileri kullanmabecerisine sahiptir.
TYYÇ3
Alana ilişkin bilgileri analizetme, yorumlama vedeğerlendirme becerisinesahiptir.
TYYÇ4
Kendisine verilen görev vesorumlulukları yerine getirir.
TYYÇ5
Uygulamada karşılaşılan ya daöngörülemeyen sorunlar için ekipüyesi olarak sorumluluk alır.
TYYÇ6
Edindiği bilgi ve becerilerieleştirel olarakdeğerlendirir.
TYYÇ7
Öğrenme gereksinimininsürekliliğini kavradığınıgösterir.
TYYÇ8
Öğrenme gereksinimlerineyönelik programlarakatılıma açık olur.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebeceriler düzeyindekidüşüncelerini ve önerileriniilgililere yazılı ve sözlü olarakaktarır.
TYYÇ10
Çalışma arkadaşlarına yardımayatkındır.
TYYÇ11
Avrupa Dil Portföyü A2 GenelDüzeyinde (en az alanındakibilgileri takip edebilecek vemeslektaşları ile iletişimkurabilecek kadar) yabancı dilbilgisine sahiptir.
TYYÇ12
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişim teknolojilerinikullanır.
TYYÇ13
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsaletik değerlere uygun davranır.
TYYÇ14
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite vekültürel değerler ile çevrekoruma, iş sağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.
TYYÇ15
Değişime ve yeniliğe açıktır.