SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Dış Ticaret alanında temel bilgilere sahip olmak ve kullanılan çeşitli belgeleri tanıyabilmek
P.Ç.2 İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
P.Ç.3 Ekonomi bilimi alanında temel bilgilere sahip olmak
P.Ç.4 Maliye bilimi ve vergi hukuku alanında temel bilgilere sahip olmak
P.Ç.5 Muhasebede kullanılan temel yöntemler ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.
P.Ç.6 Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapar ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanır.
P.Ç.7 Uluslararası ekonomik kuruluşlar, ticaret oluşumları ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibidir.
P.Ç.8 Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahiptir.
P.Ç.9 Bilgisayar ve gerekli programların kullanım becerisine sahiptir.
P.Ç.10 Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahiptir.
P.Ç.11 Uluslararası ticaret ve AB hukuku bilgisine sahiptir.
P.Ç.12 İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahiptir.
P.Ç.13 Bilginin araştırılması ve raporlanması ile ilgili temel beceri ve pratiğe sahiptir.
P.Ç.14 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip ederek temel hukuk bilgilerine ulaşır.
P.Ç.15 Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahiptir.
P.Ç.16 Temel düzeyde mesleki yabancı dile sahiptir.
P.Ç.17 Mesleki sorumluluk bilincine ve bilimsel etik değerlere sahiptir.
P.Ç.18 Dış Ticaret mevzuatını takip edebilir.
P.Ç.19 Mevzuata uygun olarak dış ticaret işlemlerini gerçekleştirir.