SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.3
Has basic knowledge of organic farming, biosynthesis in plants and storage of organic matter, respiration, growth and development, plant-water relations, climate-soil and plant relations, environmental problems and issues.
P.Ç.6
Has knowledge about methods of irrigation, tillage, fertilizer and plant nutrition and fertilization and practice
P.Ç.1
Makes the struggle and diognise Weed, pest and disease .
P.Ç.8
Recognizes and uses agricultural tools and machines.
P.Ç.2
Grows, markets and stores fruit and vegetables.
P.Ç.4
Replicates, makes certification, and markets of fruit and vegetable seedlings and saplings.
P.Ç.5
Prepare production projects and does their implementation and makes control.
P.Ç.11
Has skills to , edit, transmit, store, present, share enterprise information by using computer and internet technology.
P.Ç.10
Sensitive to environmental issues, become environmentally conscious for protecting natural and cultural resources.
P.Ç.9
Researchs and gathers information related to the vocational field , makes report and serve the report orally and in writing to the people and groups and makes teamwork.
P.Ç.7
Has the ability to use Turkish well, has the ability to use English at intermediate level.
TYYÇ1
Tarım, Orman ve SuÜrünleri alanlarıylailgili temel bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Edindiği bilgilerindoğruluğu, güvenirliliğive güncelliğini kavrar vedeğerlendirir.
TYYÇ3
Edindiği bilgi ve becerilerikullanarak alanıyla ilgili olayve olguları tanımlar, sorunlarıgenel ölçekte tanımlar, analizeder ve çözüm önerilerigeliştirir.
TYYÇ4
Alanı ile ilgili bir çalışmayıgerçekleştirmede ve uygulamadakarşılaşılan ve öngörülemeyensorunları çözmede ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ5
Sorumluluğu altında çalışanlarıyönetir.
TYYÇ6
Alanında edindiği bilgi vebeceriler ile yaşam boyuöğrenmeye ilişkin olumlututum geliştirir.
TYYÇ7
Bilgiye ulaşma yollarını bilirve etkin bir şekilde kullanır.
TYYÇ8
Güncel olay ve gelişmelereduyarlıdır ve bu gelişmeleriizler
TYYÇ9
Alanıyla ilgili konularda ilgilikişi ve kurumları bilgilendirir;düşüncelerini ve sorunlarailişkin çözüm önerilerini aktarırve sorumlularla paylaşır.
TYYÇ10
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 geneldüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri takip ederve meslektaşları ile iletişimkurar.
TYYÇ11
Çalışma alanlarınıngerektirdiği düzeyde bilişim veiletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Alanında verileri toplar vesonuçlarının uygulamayaaktarır.
TYYÇ13
Bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareket eder.
TYYÇ14
Alanıyla ilgili mevzuata uygundavranır.
TYYÇ15
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite kültürü vekültürel değerlerin korunmasıile çevre koruma, iş sağlığı vegüvenliği konularında yeterlibilince sahiptir.