SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanır.
P.Ç.2 Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilir.
P.Ç.3 Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olur ve bu bilgileri çalışma hayatında kullanır
P.Ç.4 Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yiyecek-içecek sektörü ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanır.
P.Ç.5 Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olur
P.Ç.6 Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilir.
P.Ç.7 Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilir.
P.Ç.8 Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olur
P.Ç.9 Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilir
P.Ç.10 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte alanı ile ilgili yazışmaları yapar, bilgi depolar
P.Ç.11 Otel işletmelerinin temel faaliyet konuları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur
P.Ç.12 Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilir.
P.Ç.13 Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir.
P.Ç.14 . Konuklarla ilgili problem çözme ve bilgi verme yeteneklerini geliştirir ve iyi iletişim kurabilir.
P.Ç.15 Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilir.
P.Ç.16 Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim olur