SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SELÇUKSEM) kamu ve özel sektördeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte Türkiyenin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. SELÇUKSEM öncelikli hedefi öğrencilerin kamu ve özel ku...
MISYON: Öğrencilere, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre ve bütün bireylere ihtiyaçları doğrultusunda, imkânlar çerçevesinde SELÇUKSEMin deneyimli kadrosu ile verilecek eğitim programları planlamak, uygulamak ve bu programları koordine etmek bireylere, kendilerini geliştirme nitelikli bir meslek sahibi olma, mesleklerinin gerekliliklerini yerine getirebilme, iş gücünü daha verimli ...
VIZYON: SELÇUKSEM, katılımcılarına nitelikli eğitim imkânları sağlayarak onlara, meslek kazandırmayı, gelişen bilim ve teknolojiye paralel eğitim programları düzenleyerek üst düzeyde bilgi ve becerilere sahip elemanlar yetiştirmeyi, Üniversitenin kamu ve özel sektörle iş birliğini geliştirilmesine katkıda bulunmayı ... devamı için tıklayınız...