SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MURAT AYTAŞ
Fakülte Adı:  SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ana Bilim Dalı:  İLETİŞİM BİLİMLERİ
E-Mail :  murataytas selcuk.edu.tr
Telefon : 0 332 241 30 44
Adres : Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Kat 3
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi20102016

  Akademik Yayınlar:

A - Uluslararası Çalışmalar

A-2*)   SCI,   SCI-expanded,   SSCI,  AHCI’de  yer alan Impact faktörü0.1-0.9 arası olan uluslararası dergilerde yayımlanan araştırma makalesi

A-2.1. Aytaş, M., Can, A., Gül, R. (2014)“Looking At Medusa: Television As AModern Era’s Visual Power Tool And It’s Role On Child’s Socialising”, Journal of Reserarch in Gender Studies, Issueno.1 / 2014 p.1122-1131 Addleton Academic Publishers: New York.

A-2.2. Apaydın C., Koca, S., Aytaş, M.(2014) “Television Genres. A Case Study:Marriage Programs”, Journal ofReserarch in Gender Studies,Journal of Reserarch in Gender Studies, Issue no.1 / 2014 p.709-720 Addleton Academic Publishers:New York.

A-3*)  Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

A-3.1. Aytaş, M., Ankaralıgil, N., Kanlıoğlu, A. (2015) "The Functions of the Cinema in the Processof the Individual’s Becoming Socialized". Online Journal of Art andDesign. Issn:2301-2501, Vol:3, Issue 4. October - 2015, s.36-50.

     A-4) Uluslararası jürili / küratörlü etkinliklere karma/grup/kişisel olarakkabul edilmek.

A-4.1. Aytaş, M. “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Jürili Karma Sergi, Çankırı KaratekinÜniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 08-15 Mart 2016. (Karma sergi)

A-5) Uluslararası etkinliklere karma/grup/kişisel olarak kabul edilmek

A-5.1. Aytaş, M. 1. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Jürili Karma Sergi, Sergileme,Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 26-27 Nisan 2012 (Karma sergi)

A-5.2. Aytaş, M. International Symposium on Language And Communication: “Research Trendsand

Challenges”, Sergileme,10-13 Haziran 2012. (Karma sergi)

A-5.3. Aytaş, M. 2.International Exhibition, Media and Visual Arts, Instute of Languageand Communication Studies. 17-19 Haziran 2013.

A-5.4. Aytaş, M. 3.Uluslararası İzmir FotoğrafGünleri, “İzmir On Mobile” Grup Sergi, 22-31 Ekim 2015 (Grup sergi)

A-5.5. Aytaş, M. 3.Uluslararası ÖğrenciSempozyumu, Jürili Karma Sergi, Sergileme, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,26-27 Ekim 2015 (Karma sergi)

A-5.6. Aytaş, M. “Women in Lımbo PhotographyExhibition”, Grup Sergi,International Symposium on Multidisciplinary Studies, , Belgrad, Sırbistan,20-23 Aralık 2016

A-5.7. Aytaş, M. Uluslararası GençAkademisyenler Kültür Kongresi, Kaybolan Meslekler Karma Fotoğraf Sergisi, EgeÜniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 06-08 Ekim 2016 (Karmasergi)

A-5.8. Aytaş, M. “Arafta Kadınlar” 21.Yüzyıldaİslam Dünyasına Bakış Uluslararası Kongresi. 10-14 Mayıs 2017. Yüzüncü YılÜniversitesi, Van. (Grup sergi)

 A-7. Uluslararası yayınlanmış görsel-işitsel program/belgesel/film (sorumlu /yardımcı)

A-7.1. Köy Odaları, (Belgesel – 2008) 11. Uluslararası 1001 Belgesel FilmFestivali, Türkiye'den Belgesel Filmler. 2008. (Yönetmen)

A-7.2. Kültür Köprüsü (Belgesel- 2011) Almanya - Türkiye İlişkileri BelgeselFilmi,  (Yardımcı) (belgesi dosyadadır).

A-7.3. Mar, Uzun Metraj Sinema Filmi, (Film-2011) Uluslararası İskenderiye FilmFestivali

En İyi Film Ödülü, 2011.(Yapım Sorumlusu)

 A-7.4. Ninda: Anadolu’nun Ekmeği, (Belgesel -2012)  8.Uluslararası Kar Film Festivali, BelgeselDalı, Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2012. (Yönetmen)

A-7.5. Oturak/ Hidden Entertainment (Belgesel -2013) 14.Uluslararası Safranbolu Film Festivali, Profesyonel Kategori, T.C. Safranbolu Belediye Başkanlığı. 6-8 Eylül2013. (Yönetmen)

      B- Uluslararası Bildiriler

         B-1 Tam metinli bildiriler (Yabancı dilde sözlü sunulan ve tam metni yayınlananlar)

B-1.1. Aytaş, M., veAktaş H., Özüpek, N. (2007) “Fear Appeal:Horror Films and Youth’s Watching Motives”, 5.International SymposiumCommunication in the Millennium, Indiana University , Indiana, U.S.A. 16-18 May2007. 

B-1.2. Gürel K.T.,Aytaş, M., Ekici,A. (2007) “Science-Fiction Movıe ChangedInto Behavıour Towards Modernism”, 5.International Symposium Communicationin the Millennium, Indiana University , Indiana,U.S.A. 16-18 May 2007.

B-1.3. Can, A, Aytaş,M., Uğurlu, F. (2015)Re-reading The Communication Technologies In The Frame ofDeterminist and Symptomatic Comprehension, (International Conference On theChanging World and Social Research I, ICWSR’2015 – Vienna 25-27 August 2015,Vol 1.

B-1.4. Aytaş,M.(2016) “TransformatıonOf The Space And End Of Object On The Communıcatıon Technologıes”, The 2nd International Conference on theChanging World and Social Research (ICWSR’2016) October, 14 – 16, 2016,Barcelona-SPAIN

B-1.5. Aytaş,M.(2016), Visual Narrative And AestheticsStructure Of Otoman Era Tv Series In Turkish Television Channels” The2nd International Conference on the Changing World and Social Research(ICWSR’2016) October, 14 – 16, 2016, Barcelona-SPAIN

B-1.6. Can, Aytekin. Aytaş, M. Yalçın, K. (2016) Apollonian Civilization’s War Against Nature: Analysis Of The Film “5Vakit”Through The Contrast Of Culture And Nature,The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research(ICWSR’2016) October, 14 – 16, 2016, Barcelona-SPAIN

 

B-1.1 Özet (Abstract) (Yabancı dildesözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

B-1.1.1. Aytaş, M. (2008)“The Functions Of The Cinema In The ProcessOf The Individual’s Becoming Socialized”, IV International Conference OfRussian Communication Association “Communication Studies Today: At TheCrossroads Of The Disciplines” 9-13 June 2008, Moscow, Russia

 

B-1.1.2. Aytaş, M.,Gul, R., Can, A. (2011) “Looking AtMedusa: Television As A Modern Era’s Visual Power Tool And It’s Role On Child’sSocialising”, Conference Gender Studies in The Age Of Globalization. SpiruHaret University, 2-3 June 2011

D- Ulusal Çalışmalar

D-1. Araştırma makalesi (hakemli)

D-1.1. Can, A. & Aytaş, M., (2008)"Underground" Filmlerve Andy Warhol Sineması , Selçuk İletişim Dergisi Sayı:2 Cilt:5,.ss:121-127, Konya.

D-1.2. Kanlioglu,A & Aytaş, M. (2016) “Sıradan Objeleri Yeniden Yorumlamak: Chema MadozFotoğraflarının Eleştirel Perspektiften Göstergebilimsel Analizi”, Selçuk İletişimDergisi, Cilt 9, Sayı 2, 2016- Doi:10.18094/Si.08957

D-1.3. Aytaş, M. (2016) “AğToplumu ve Dijital Medyada Ontoloji, Zaman/Mekân Kavramlarını Yeniden Okumak”,Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 37, Aralık 2016, s.399-409, Doi Number :Http://Dx.Doi.Org/10.16992/Asos.11701

D-1.4. Can, A., Aytaş, M. (2017) Varoluşun Trajedyası: "SenAydınlatırsın Geceyi" Filminin Göstergebilimsel Analizi”, Akademik Sosyal AraştırmalarDergisi, Yıl: 5, Sayı: 45, Mayıs 2017, s. 302-312 

D-1.1) Derleme, Vaka takdimi, TeknikNot, Kısa Makale, Kitap veya Makale Tahlili, Editöre

Mektup, Özet, Tartışma vb. (hakemli)

D-1.1.1. Aytaş, M,(2016)  “ Kör Alan ve Dekadrajlar -Pascal Bonitzer”, Cilt 1, Sayı 1 SineFilozofi Dergisi.

  D-2)Ulusal jürili/ küratörlü etkinliklere karma/ grup/kişisel olarak kabul edilmek

D-2.1. “KöyOdaları” (Belgesel -2007) 6.Üniversitelerarası Öğrenci Filmleri Yarışması,Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi. 22-25 Kasım 2008. (Yönetmen - Kişisel)

D-2.2. “Asker” Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Fakültesi"100 Yılında Çanakkale Ruhu" konulu Jürili Karma Fotoğraf  Sergisi, 2015 (Fotoğraf – Karma)

D-2.3. “KöyOdaları” (Belgesel – 2007) Fırat Kısa Film Festivali, Fırat Üniversitesiİletişim Fakültesi, 16-18 Nisan 2009. (Yönetmen - Kişisel)

D-2.4. “KöyOdaları” (Belgesel – 2007) 1.Erciyes Öğrenci Belgesel Film Festivali, ErciyesÜniversitesi İletişim Fakültesi, 8 Nisan 2008. (Yönetmen - Kişisel)

D-2.5.“Oturak” (Belgesel – 2013) Erciyes Film Festivali, Erciyes Üniversitesi İletişimFakültesi, 24-26 Nisan 2013. (Yönetmen - Kişisel)

D-2.6.“Oturak” (Belgesel -2013) TRT Belgesel Günleri, Türkiye Radyo-Tv Kurumu, 9-13Mayıs 2013.

D-2.7.“Eller”, Zaman ve İnsan, Jürili Ulusal Fotoğraf Sergisi, Ondokuz MayısÜnivesitesi, İletişim Fakültesi, 07-14 Aralık 2016. (Karma Sergi)

D-2.8.“Amine”, Hayatın İçinde Kadın, Jürili Ulusal Fotoğraf Sergisi, Ondokuz MayısÜnivesitesi, İletişim Fakültesi. 8 Mart 2017. (Karma Sergi)

D-3) Ulusal etkinliklerekarma/grup/kişisel olarak kabul edilmek

D-3.1. “Pencere”,Alaçatı 2.Genç Sanat Günleri, Alaçatı Sanat Dostları 18 Mayıs – 2 Haziran 2013(Karma Sergi)

D-3.2. İnstagramFotoğrafları Sergisi, Eski İz Tasarım Atölyesi, 16-26 Nisan 2016. (Karma Sergi)

D-3.3. Karma Fotoğraf Sergisi, EgeÜniversitesi İletişim Fakültesi, 6-17 Haziran 2015 (Karma Sergi)

D-3.4. “AraftaKadınlar” Kişisel Sergi, T.B.M.MNecatibey Kültür Evi Sergi Salonu, Ankara, 14-21 Mart 2017 (Grup Sergi)

D-5. Ulusal yayınlanmış görsel-işitsel program/belgesel/ film (sorumlu /yardımcı)

D-5.1. Aytaş, M, (2017) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GÖRSELDERS PROGRAMI FAALİYETİ Medeni Hukuk II 11 Bölüm 

D-5.2. Aytaş, M, (2017) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GÖRSELDERS PROGRAMI FAALİYETİ İcra ve İflas Hukuku 8 Bölüm 

D-5.3. Aytaş, M, (2017) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GÖRSELDERS PROGRAMI FAALİYETİ Toplu İş Hukuku 8 Bölüm 

D-5.4. Aytaş, M, (2017) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GÖRSELDERS PROGRAMI FAALİYETİ Özel Vergi Hukuku 8 Bölüm 

D-5.5. Aytaş, M, (2017) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GÖRSELDERS PROGRAMI FAALİYETİ İdari Yargı 8 Bölüm

D-7. Ulusal düzeyde basılmış afiş,poster, broşür, katalog, dergi, kitap vb tasarımı

D-7.1. Aytaş, M, (2017). “Arafta Kadınlar” Sergisi Afiş Tasarımı. TBMM Necatibey Kültür Evi,Ankara.

E- Ulusal Bildiriler

E-1) Tam metinli bildiriler (Sözlüsunulan ve tam metin yayınlananlar)

E.1.1. Aytaş, M. veEkici, Aslı. (2007) " Türkiye’de İnternet ÜzerindenOynanan Oyunlarda Sanal Nesne Alışverişi”4th. International Children and Communication Congress & 4th. InternationalChildren Films Festival and Congress : Children Under Risk 22-24 October,İstanbul : İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi.

E.1.2. Ekici, A. ve Aytaş, M.(2007) “2000’li Yıllar Türk Sinemasında Aile İçinde ÇocuğaUygulanan Şiddet Temsilleri: “Beş Vakit, 4th.International Children and Communication Congress & 4th. InternationalChildren Films Festival and Congress : Children Under Risk 22-24 October,İstanbul : İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007.

E.1.3. Aytaş, M,, Tüysüz,D.,Ulutaş, S. (2011)  “Türk Sinemasında Polisiye Türün Yükselişi”,1.Uluslararası Altın Koza Sinema Kongresi, Adana, Türkiye 17-25.09. 2011

E.1.4. Aytaş, M,(2016) “AğToplumu ve Dijital Medyada Ontoloji Zaman Mekân Kavramları Üzerine” 1.International Symposium On Social Science Asos Congress,Elazığ, 14-16 Ekim 2016

        F- Ulusal Kitap

F-3) Kitap içinde bölüm yazarlığı

F-3.1. Aytaş, M, (2008) "Küreselleşme Teknolojileri ÜzerindeMekansızlığın İnşası ve Nesnenin Dönüşümü", Medya Eleştirileri2008-Küreselleştirme Makinesi: Medya, Ed. Can Bilgili, Nesrin Tan Akbulut, BetaYayınları, 1.Baskı, Şubat 2008, İstanbul (ISBN:978-975-295-846-)

F-3.2. Can, A.,Aytaş, M, (2009) BirMetissage Sineması Olarak Fatih Akın Filmlerinde ‘Yabancı’lık ve Yabancılaşma”Medya ve Popüler Kültür - Ed. Enderhan Karakoç, Konya- Literatürk Yayınları.ISBN: 978-994-4116-98-5, Aralık 2009.

F-3.3. Parsa,A. F., Aytaş, M,. (2014) “YeniGerçeklik: Dijital Yerliler ve Göçmenlerle 21.Yüzyıl Okuryazarlığında Birleşmek”,Ed. Beril Akıncı Vural, Dijital Panorama Bilgi İletişim Teknolojilerinde SonGündem, Ankara, Ütopya Yayınları, 2014. ISBN: 978-605-5580-58-2

F-3.4. Aytaş, M, (2015) “Kısa Film ve Belgesel Yapımı Üzerine”, DSLR Kameralar ile Belgeselve Kısa Film Yapımı, Kitap Bölümü, Ed. Nazım Ankaralıgil. Literatürk Yayınları,Konya, Ağustos, 2015 - ISBN: 978-605-337-067-3

F-3.5. Koca,S., Aytaş, M,. " Teknoloji ve Sanatİlişkisi Ekseninde Walter Benjamin'i Yeniden Okumak: Fotoğraf ve Yüzey ÜzerineResmetme, Ed. Zuhal Özel, Sanat ve İletişim Aracı Olarak Fotoğraf.Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir. 1.Baskı, Aralık 2016.

F-3.6. Aytaş, M,. (2016)" DSLR "Sinematografi: Görüntü/Ses DestekEkipmanlarıyla Kısa Film Yapımı", Ed. Ferhat Özgür, Nagihan Bikiç,Video Film Sanatı. Doruk Yayınları, İstanbul. 1.Baskı, Aralık 2016.ISBN:978-975-553-689-7

G-Atıflar

      G-1) SCI-expanded, SSCI, AHCIlistelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslararası niteliktebilimsel kitaplarda geçen her atıf için

      2 adet atıf 

G-2. Diğer indeks listelerindekidergilerde yer alan yayınlardaki her atıf için

            2adet atıf  

        G-3) Diğer yurtdışı, yurtiçi dergi, kitapve proceedings de bulunan her atıf için        

2 adet atıf 

G-4) Sanatsal faaliyetlerin uluslararası; sinema, televizyon,radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi,eserlerinin basılması ve tasarım projelerinin uygulanmış olması

G-4.1. “Sahil Güvenlik” (Belgesel – 2016), TRT Belgesel Kanalı’nda Yayınlanmıştır. (Yönetmen Yardımcısı) 

K- Araştırma-Geliştirme Projeleri

K-3. Ulusal destekli/ortaklıaraştırma – geliştirme projeleri (yürütücü / araştırıcı)

K-3.1. Aytaş, M. (2007) T.C. Kültür Bakanlığı’nınproje desteğiyle gerçekleştirilen “Köy Odaları” isimli belgesel film  senaryosu ve yönetmenliği, 

K-3.2. Aytaş, M. (2013) 13-ILTF-007’ No’lu “Hayat 2.0Belgesel Projesi”, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi  – Belgesel film, Proje Araştırmacısı, 2013-2016 

K-3.3. Aytaş, M. (2013) 13-ILTF-001’ No’lu “Bir SözlüTarih Çalışması Anlatılmamış Hikayeler Belgeseli”, Ege Üniversitesi BilimselAraştırma Projesi  –  Belgesel film, Proje Araştırmacısı, 2013-2016

 

M- Yarışmalar (Uluslararası / Ulusal)

M-1. Derece, uluslararası / ulusal

M-1.1. Hititlerden Günümüze Ekmek - 9. Uluslararası Altın Safran Belgesel FilmYarışması Senaryo  

     Kategorisi.2008. İkincilikÖdülü (Yönetmen)

M-1.2. Mar: Uzun Metraj Sinema Filmi, 28. Uluslararası İskenderiye FilmFestivali En İyi Film Ödülü (YapımSorumlusu).

M-1.3. Ninda:Anadolu’nun Ekmeği(Belgesel-2012) 8.Uluslararası KarFilm Festivali, Belgesel Dal, Üçüncülük Ödülü, (Yönetmen)

M-1.4. Oturak (Belgesel -2013) Uluslararası Safranbolu FilmFestivali,  Profesyonel Kategori, İkincilik Ödülü, (Yönetmen)

            M-2) Mansiyon, uluslararası / ulusal

M-2.1. İzmir BüyükşehirBelediyesi Doğal Yaşam Parkı’nın düzenlediği “Sizin Gözünüzden     Doğal Yaşam” Fotoğraf Yarışması  - Mansiyon Ödülü. 12 Ocak 2015

M-4) Alanı ile ilgili yarışma jüriüyelikleri, Uluslararası / ulusal (sayı x)

M-4.1.) Ege Üniversitesi 6. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri Kısa Film Yarışması 4-14 Aralık 2015. Ön Eleme Jürisi

N- Danışmanlık (Mesleki)

N-1) Kamu ve özel sektörde danışman ve eğiticilik

N-1.1. İletişim ve Motivasyon Eğiticiliği,Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 31.07.2017 – 03.08.2017

 

O- Bilimsel / Sanatsal FaaliyetlereKatkı

Uluslar arası

O-5) Bilimsel / Sanatsal toplantıdüzenleme kurul üyeliği/editörlüğü/başkanlığı

O-5.1. 1.Uluslararası Tarihi ve KültürelYönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği

Ulusal

O-12) Bilimsel / Sanatsal toplantıdüzenleme kurul üyeliği/editörlüğü/başkanlığı

O-12.1. Kısaca Öğrenci Filmleri Festivali,Festival düzenleme kurul üyeliği. Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2007-2017

   Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı20162019

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Ve Sinema Bölümü Radyo Ve Televizyon A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli28/03/200608/12/2016
S.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştirma MerkeziMerkez Müd. Yrd.27/10/2016 
S.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştirma Merkezi13. Mad. Görev.08/12/201608/12/2017

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
AVRUPA BİRLİĞİ MEDYA POLİTİKALARI
AVRUPA BİRLİĞİ MEDYA POLİTİKALARI
İLETİŞİM BECERİLERİ
KISA FİLM-I-SEÇMELİ
KISA FİLM-l-SEÇMELİ
SİNEMA ve TV'DE GÖRSEL DÜZENLEME -I- (SEÇMELİ)