SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
TEKSTİL TASARIMI VE ÜRETİMİ
Bölüm Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Emine KARPUZ

Erasmus Koordinatör: Öğretim Görevlisi Selma DOLANBAY DOĞAN

Farabi Koordinatör: Öğretim Görevlisi Selma DOLANBAY DOĞAN

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğretim Üyesi Emine KARPUZ

AKTS Koordinatör: Dr. Öğretim Üyesi Emine KARPUZ

Amacı: Bu bölümü tercih eden bireylerin sanatsal algı düzeyi ve özgün tasarım yeteneğinin geliştirilmesi, geleneksel değerleri tanıyarak sahip çıkma bilinci kazandırma ve bu değerlerle yeni ürün tasarlama ve üretme becerisi kazandırma, alanıyla ilgili dünyadaki gelişmeleri takip edebilme, uluslararası temsil yeteneği ile marka yaratma ve girişimcilik ruhunu desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Vizyon: Tekstil sanatları ve tasarımı konusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın, söz sahibi ve tercih edilen bir eğitim, araştırma ve öğretim kurumu olmaktır.

Misyon: Teknik ve estetik bilgi ve becerilerle donatılmış, tekstil sektörünün gereksinmelerine uygun buluş ve yaratıcılık gücüne sahip, üretken, nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Ayrıca alanına hâkim, bireysel araştırma yapma becerisi gelişmiş, elde ettiği bilimsel verileri analiz edebilen, geleneksel kültür değerleriyle çağdaş kültürü doğru harmanlayabilen, alanındaki endüstri ve pazarın talep ve beklentilerini belirleyerek yeni ve günün ihtiyaçlarına uygun yorumlar ortaya koyabilen tasarımcılar yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Tekstil alanında sanatsal ve teknolojik bilgi ve beceriler edindiren teorik ve uygulamalı eğitim veren programdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Tekstil Tasarımı ve Üretimi Bölümüne özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Öğrencinin programda yer alan ve yükümlü olduğu tüm dersleri başarmış olması gerekmektedir. Öğrenci başarısı Selçuk Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre değerlendirilir. Mezuniyet için en az 240 AKTS kredisi sağlanmalı ve öğrenci stajlardan başarılı olmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre değerlendirilirler. Sınavlar bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu ile bütünleme sınavından oluşur. Öğrencinin yıl içi notu belirlenirken ara sınavlar yanında, kısa sınav, ödev, proje, laboratuar notları da dikkate alınır.

İstihdam Olanakları: Tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu desen ar-ge birimlerinde, bilgisayarda desen tasarımı, hammadde hazırlama, boya teknolojisi, tekstil üretimi, tekstil restorasyonu ve konservasyonu, tekstil yüzey süsleme (nakış, boya v.b.) ile tekstil pazarlama ve ürün geliştirme gibi uzmanlık alanlarını kapsayan küçük ve büyük ölçekli fabrika, dokuma atölyeleri, sanat atölyeleri, satış departmanları, müze ve teşhir salonları, ev tekstil sektörü gibi alanlarda tasarımcı ve danışman olarak görev alabilirler. Ayrıca mezuniyet sonrası M.E. B.onaylı pedagojik formasyon eğitimi almaları durumunda halk eğitim merkezleri, meslek liseleri, mahalli idarelerce açılan kurslar v.b. kamu kurum ve kuruluşlarda eğitmenlik yapabileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Alanında yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir