SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
SERAMİK TASARIMI
KURULLAR

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Nurgül KILINÇ   Dekan

Prof. Dr. Özdemir KOÇAK

Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ

Prof. Dr. Nurgül KILINÇ       

Doç. Dr. Hatice HARMANKAYA

Doç. Dr. Nihan Semen ERSÖZ UZAR                                  

Dr. Öğr. Üyesi Necla DURSUN

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Nurgül KILINÇ                                  Dekan 

Prof. Dr. Özdemir KOÇAK                               (Prof.Tem.)

Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ                            (Prof.Tem.)

Prof. Dr. Nurgül KILINÇ                                  (Prof.Tem.)

Doç. Dr. Hatice HARMANKAYA                    (Doç.Tem)

Doç. Dr.  Nihan Semen ERSÖZ UZAR            (Doç.Tem)

Dr. Öğr. Ü.  Selda GÜZEL ÖZTÜRK               (Dr. Öğr. Üyesi Tem.)

Prof. Dr. Nurgül KILINÇ                                   (Böl. Bşk. Tem.)

Doç. Dr. Hatice HARMANKAYA                     (Böl.Bşk.Tem.)

Prof. Dr.  Emine NAS                                        (Böl.Bşk.Tem.)

Dr. Öğr. Ü. Gökçe UYSAL  BAŞER                 (Böl.Bşk.Tem.)

Dr. Öğr. Ü.    Selda GÜZEL ÖZTÜRK             (Böl.Bşk.Tem.)       

Senato Fakülte Temsilcisi

Prof. Dr. Emine NAS