SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
SERAMİK TASARIMI
KURULLAR

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Nurgül KILINÇ   -      Dekan V.

Prof. Dr. Özdemir KOÇAK

Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ

Prof. Dr. Nurgül KILINÇ       

Doç. Dr. Hatice HARMANKAYA

Doç. Dr. Nihan Semen ERSÖZ UZAR                                  

Dr. Öğr. Üyesi Şerife YILDIZ

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU FAKÜLTE TEMSİLCİSİ

Prof. Dr. Emine NAS  Senato Temsilcisi

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Nurgül KILINÇ   -                         Dekan V.

Prof. Dr. Özdemir KOÇAK                        (Prof.Tem.)

Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ                      (Prof.Tem.)

Prof. Dr. Nurgül KILINÇ                             (Prof.Tem.)

Doç. Dr. Hatice HARMANKAYA                 (Doç.Tem)

Doç. Dr.  Nihan Semen Ersöz UZAR         (Doç.Tem)

Dr. Öğr. Ü.  Selda GÜZEL ÖZTÜRK          (Dr. Öğr. Üyesi Tem.)

Doç. Dr. Hatice HARMANKAYA                 (Böl.Bşk.Tem.)

Prof. Dr.  Emine NAS                                 (Böl.Bşk.Tem.)

Dr. Öğr. Ü. Gökçe UYSAL                          (Böl.Bşk.Tem.)

Dr. Öğr. Ü.    Selda GÜZEL ÖZTÜRK       (Böl.Bşk.Tem.)       

Dr. Öğr. Ü. Emine KARPUZ                       (Böl.Bşk.Tem.)