SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
SERAMİK TASARIMI
İŞ AKIŞ ŞEMASI

1. Yeni Kayıt ÖSYS Süreci İşlemleri

2. Kayıt Yenileme İşlemleri

3. Kayıt Dondurma İşlemleri

4. Kayıt Sildirme İşlemleri

5. Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemleri

6. Kurumlararası Yatay Geçiş İşlemleri

7. Tecil Yazılarının Askerlik Şubesine Gönderilmesi İşlemleri

8. Ders Muafiyet İşlemleri

9. Danışmanların Belirlenmesi İşlemleri

10. Öğrenci Belgesi Verme İşlemleri

11. Öğrenciye Transkript Verme İşlemleri

12. Sınavlara İtiraz İşlemleri

13. Mazeret Sınavı İşlemleri

14. Tek Ders Sınavı Süreci

15. Öğrenci Temsilcisi Seçim Süreci

16. Mezuniyet Süreci

17. Gelen-Giden Evrak İşlemleri

18. Malzeme Satın Alma İşlemleri

19. Maaşların Ödenme Süreci

20. Ek ders Ödemeleri Süreci

21. Yolluk ve Yevmiyelerin Ödenmesi Süreci

22. Stratejik Plan – Faaliyet Raporu ve Diğer Kontrol Sistemi Raporlarının Hazırlanması Süreci

23. Akademik Personel Alım Süreci

24. Akademik Personelin Görev Süresi Uzatılması İşlemleri Akış Süreci

25. Akademik Personel İzin Alma Süreci

26. İdari Personel Naklen Geçiş Süreci

27. İdari Personel İzin Alma Süreci

28. Ders Planları ve İçeriklerinin Güncellenmesi

29. Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması

30. Sınav Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması

31. Seçmeli Derslerin Belirlenmesi ve Yürütülmesi

32. Danışmanların Belirlenmesi İşlemleri Akış Süreci

33. Ders Görevlendirmelerinin Yapılması

34. Öğrenci Staj Süreci

35. Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Süreci

36. Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi

37. Faaliyet raporu toplanması ve hazırlanması işlemleri

38. Evrak Akış İşlemleri