SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
SERAMİK TASARIMI
Bölüm Başkanı: Dr Öğr. Üyesi Gökçe Uysal Başer

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Uysal Başer

Farabi Koordinatör: Doç Dr. Lale AVŞAR

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç Dr. Lale AVŞAR

Amacı: Seramik Tasarımı Bölümünün amacı çağdaş yaşamın gelişmelerine uygun bilgi ve becerilere sahip seramik sanatı ve seramik tasarımı alanındaki yeniliklere açık, seramik üretimine yönelik teknolojik bilgiler edinmiş, üretimde kullanılan donanımları tanıyan ve işlete bilen çağdan endüstrinin tasarıma karşı talep ve beklentileri irdeleyen yenilikçi ve üretken yaklaşımı ilke edinmiş uzmanlar hazırlamaktır.

Vizyon: Geleneksel değerlerimizi araştıran, koruyan ve çağdaş yaklaşımlarla yaşatmaya çalışan, tasarlayan ve tasarladığını sanatsal bakış açısı ile üretebilen alanında günün koşullarına uyum sağlayan, öğrenmede edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilen ve öğrenmesini yönetebilen elemanlar yetiştirmek.

Misyon: Endüstriyel seramik alanında tasarım probleminin sanatsal, teknolojik ve kültürel boyutlarını tanımlayıp analiz edebilen bağımsız araştırma yaparak elde ettiği verileri yorumlayabilen geleneksel kültür değerleriyle çağdaş kültürü bağdaştırabilen alanındaki endüstri ve pazarın talep ve beklentilerini belirleyerek yeni ve alışılmadık yorumlar ortaya koyabilen tasarımcıları yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Çağdaş seramik endüstrisine gereken sanatsal ve teknolojik bilgi ve beceriler edindiren teorik ve uygulamalı eğitim.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler

Mezuniyet Şartları: Öğrencinin programda yer alan ve yükümlü olduğu tüm dersleri başarmış olması gerekmektedir. Selçuk Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrenci başarısı değerlendirilir. Mezuniyet için en az 240 AKTS kredisi sağlanmalı ve öğrenci stajlardan başarılı olmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenciler teorik ve uygulamalı dersler için vize, final ve bütünleme sınavlarına tabi tutulacaklardır.

İstihdam Olanakları: Küçük ve büyük seramik işletmeleri, seramik fabrikaları, özel seramik atölyeler ve seramik alanında çalışan diğer müessiseler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Alanında yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir