SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
SERAMİK TASARIMI
Sözleşmeli Akademik Personel

     e-posta:         mezahiravsar@yahoo.com

 
 
 

     Mezahir Ertuğ AVŞAR
     Selçuk Üniversitesi
     Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Tasarım Bölümü


 
 

Doğum Tarihi: 12.01.1955

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Tarih

Lisans

Resim Sanatı

Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Azerbaycan Devlet Ressamlık Mektebi), Bakı, Azerbaycan.

1978

Yüksek Lisans

Seramik ve Cam Sanatı

 

St.Petersburg Devlet Endüstriyel Sanatlar Akademisi, St.Petersburg Rusya

1982

 

Sanatta Yeterlilik

Seramik ve Cam Sanatı

St.Petersburg Devlet Endüstriyel Sanatlar Akademisi, St.Petersburg Rusya.

1984

Doçentlik

Dekoratif Tatbiki Sanatlar

Azerbaycan Devlet İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi Tasarım (Design) Bölümü

2000

Profesör

Güzel Sanatlar

Selçuk Üniversitesi

2007

 

Akademik görevler:

Unvanı

Görev Yeri

Tarih

Doç.

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

2000-2007

Prof.

Prof.

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Tasarım Bölümü

2007-2010

2010-günümüze

 

İDARİ GÖREVLER

1.       “Советская Тюркология” Dergisi Sanat Editörü, 1989-1991,Bakı, Azerbaycan.

2.       “Gobustan” Güzel Sanatlar Dergisi Sanat Editörü ve Bölüm Başkanı, 1992-2000, Bakı, Azerbaycan.

3.       Azerbaycan Yüksek Tatbiki Bilimler Koleji Dekoratif Tatbiki Sanatlar Fakültesi Seramik Bölüm Başkanı, 1991-1996, Bakı, Azerbaycan.

4.       Azerbaycan Devlet İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi Tasarım (Design) Bölümü öğretim üyesi, 1996-2000, Bakı, Azerbaycan.

5.       SÜ GSF Seramik Bölüm Başkanı, 2000-2010;

6.       SÜ GSF Fakülte YönetimKurulu Üyesi, 2002-2010;

7.       Selçuk Üniversitesi Sanat Koordinatörü, 2003-2007;

8.        Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Danışma Kurulu Üyesi, 2003-günümüze;

9.       S.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Ana Sanat Dalı Başkanı, 2002-2010, Konya, Türkiye.

10.     SÜ STF Seramik Tasarım Bölüm Başkanı, 2011-2014.

11.     S.Ü. MEF Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-günümüze;

12.     S.Ü. STF Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-günümüze.

 

PROJELER

Uluslararası Projeler:

1.                   T.C. BAŞBAKANLIK Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Türkmenistan’da yürütülen “Sultan Alp Arslan’ın Mezarının Bulunması ve Türbesinin Yapılması Projesi” . 2014.

Ulusal Projeler:

1.                  “Bir baskı Tekniği Olan Serigrafide Elek kalınlıklarının ve Dokulu Yüzey Farklılıklarının Etkisi Üzerine bir Araştırma”. SÜ BAP Projesi, 156/2003. (Proje Yürütücüsü).

2.                  “Raku Seramiğinde Farklı Bünye, Sırlar ve Redüktif Ortam Üzerine bir Araştırma”. 155/2003. (Proje Yürütücüsü).

3.                  “Çevremdeki Antik Yaşamı Tanıyorum-1”. Tübitak destekli “MYNDOS” kazısı ücretsiz bilim okulu,  21-31 Temmuz 2009, 6-16 Ağustos 2009, Gümüşlük, Bodrum. Davetli Hoca.

4.                  “Çevremdeki Antik Yaşamı Tanıyorum-2”. Tübitak destekli “MYNDOS” kazısı ücretsiz bilim okulu,  21-31 Temmuz 2009, 6-16 Ağustos 2009, Gümüşlük, Bodrum. Davetli Hoca.

5.                  “S.Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Tasarım Bölümü Alt Yapı Projesi”. SÜ BAP Projesi, 2011. Proje No: 11301035 ( Proje Yürütücüsü).

6.                   İslam Dönemi Akıtmalı-Kazımalı Dekor Tekniği ve Günümüze Uyarlanması. SÜ BAP Projesi, 2010-2013. Proje No: 10401011( Proje Yürütücüsü).

 

SANATSAL KURULUŞLARA ÜYELİK

1.       UNESCO A.İ.A.P. Uluslar arası Plastik Sanatlar Derneği, Türkiye (2006’dan itibaren).

2.       Uluslar arası Antinarkotizm Bilimsel-Analitik Merkez (İnternational Scientific Analiytical Center), (1990’dan itibaren).

3.       GESAM-Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (2008’den itibaren)

4.       Azerbaycan Ressamlar Birliği (1986’dan itibaren).

5.       Azerbaycan Dizaynerler Birliği (1989’den itibaren).

6.       Bakı Medya Kulübü, Azerbaycan (1994’den itibaren).

 

ÖDÜLLER

1.       1999. Uluslar arası “Antinarkotizm” İlmi-Analitk Merkezin Ödülü, Bakı, Azerbaycan.

2.       1998. Uluslar arası “Türk Dünyasına Hizmet Ödülü”, TÜRKSAV, Çankaya Köşkü, Ankara, Türkiye.

3.       1994. Yol Gazetesi ve Azerbaycan Kültür Vakfının “Altın Ay” Ödülü, Bakı, Azerbaycan.

4.       1993. Azerbaycan Ressamlar Birliğinin “Sultan Muhammed” İkincilik Ödülü, Bakı, Azerbaycan.

 

YÜRÜTTÜĞÜ TEZLER

Yüksek Lisans Tezleri:

1.                  Salman, Naile (2006). Hacılar Yerleşkesinde Bulunan Seramik kaplar Üzerindeki Bezemelerin Plastik Açıdan İncelenerek Artistik Yüzey Değerlendirilmesinde Bireysel Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anabilim Dalı. Konya.

2.                 Ercan,  Fazil (2007). Aslantepe Höyükte Bulunan Mühür Desenlerinin Sanatsal Açıdan Değerlendir irilerek Seramik Yüzeylerde Yorumlamaları. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anabilim Dalı. Konya.

3.                  Gasımov (Karaaslan), Fatma (2008). Neolitik Çağ Çatalhöyük Kültür Unsurlarının Çağdaş Türk Seramik Sanatına Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anabilim Dalı. Konya.

4.                  Tolasa, A.Melek (2009). Bazı Killerin Astar Olarak Değerlendirilmesi  ve İndirgen Ortamda Etkilerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anabilim Dalı. Konya.

5.                  Erdem, Mine (2011). Kubad-Abad Saray Çinilerindeki Hayvan Motiflerinin İkonografisi, Simgesel Anlamı ve Günümüz Seramiğinde Yorumları. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anabilim Dalı. Konya.

6.                  Uzun, Derya (2011). Azerbaycan resim Eğitiminin Gelişmesinde Azerbaycan Azim Azimzade Devlet Ressamlık Mektebinin Önemi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı. Konya.

 

 

BİLİMSEL ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler:

1.       Avşar, Mezahir  ve İskenderzade, Lale (2007). Türklerin Maddi Kültürü ile Sözlü Gelenekleri Arasındaki Bağların Dede Korkut Destanındaki İzleri, 38. İCANAS (Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildiri Kitabı, , Ankara, s.653-654.

2.       Avşar, Mezahir ve İskenderzade, Lale (2008). Seramik Sanatında Yeni Arayışlar, Lüster Tekniği ve 9-13. Yy. İslam Dönemi Lüster Seramiği, SERES 2007-Uluslar arası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri Bildiriler Kitabı, Eskişehir, s.219-229.

3.       Avşar, E. Mezahir ve Avşar, Lale (2011). Umay Ana’nın Türk Kültüründeki Yeri ve Sanattaki Tezahürleri. 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi. 16 - 17 Haziran 2011, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı. Türk Dünyasında Bilim-Kültür-Gelenek Tebliğleri, Cilt 2, s 461-471.

4.        Hacızade, Fikret, Avşar, Mezahir ve Yalçın Yastı, Şerife (2005). Metalürji Fabrikalarındaki Seramik Bazlı Atıkların Durumu. III.Uluslar arası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, 2005, Eskişehir, 727-35.

5.        Avşar, M., Avşar L., (2012). Türk Halklarının Takılarında İlahe Umay’ın Tasvir ve Simgeleri. “Türk Kültürleri Arasındaki Bağlar: Tarih ve Bugün” Konulu Uluslar arası Bilimsel-Uygulamalı Konferans. Astana, Kazakistan. 4-5 Mayıs 2012.

6.         Avşar, M., Avşar, L., (2013). Eski Toprak-Sille’li Yaşar Usta. II. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslar arası Kültür/Sanat etkinlikleri. 14-17 Kasım 2013, Akdeniz Üniversitesi GSF ve Yöresel Ürünleri Koruma Derneği (YÖREDER), Antalya, Türkiye.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda bilim kurulu üyeliği:

1.       “Türk Tarih ve Kültüründe Avşarlar” Uluslar arası Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi, 20-21 Ağustos 2007, Kayseri.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler:

1.         Avşar, E. Mezahir ve Avşar, Lale (2011). Türkiye’nin Seramik Sanat ve Tasarım Eğitimi Üzerine. I. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu “dün, bugün, gelecek”. 27-29 Nisan 2011, Başkent Üniversitesi, Ankara. Bildiriler Kitabı, s. 323-328.

2.          Hacızade, Fikret, Avşar, Mezahir ve Avşar, Lale (2004). Seramik İçerikli Atıkların Araştırılması ve Değerlendirilmesi. XVIII: Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kars. Bildiri Özetleri, 810.

3.          Avşar M.E., Avşar L., (2013). Ortaçağ İslam Seramiğinde Umay Tasvirleri.  XVII. ORTAÇAĞ-TÜRK KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2-5 Ekim 2013,  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi.

 

ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1.          TÜBİTAK 2237 Arkeoloji Sanat Tarihi ve Mimarlık Tarihinde Araştırma Projesi Eğitimi, 3-5 Nisan 2014, Konya.

 

Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  1. Avşar, Mezahir Ertuğ ve Avşar, Lale (2013). Ortaçağ İslam Kazımalı-akıtmalı Seramikler ve Taklit Teorisi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN:1694-528X, 39(Kasım-Aralık)/2013, İSSN: 1694-528X http://www.akademikbakis.org/31/19.htm (Tarandığı veritabanları: Islamicus - Brill Bibliographies, Arastirmax Bilimsel Yayın İndexi, ANIJI Uluslararası Süreli Yayınlar Veritabanı, ASOS Index)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.         Ertuğ Avşar ve Lale Avşar, “İslam sanatında Akıtmalı-kazımalı seramikler ve Taklit Teorisi”, Kalemişi Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 Bahar 2013 (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: ), s.1-14.

 

KİTAPLAR

Mezahir  Avşar (2007). Türk Dünyasından Kesitler-I, T(Editörlük Kitabı),  Konya: Kömen Yayınları.

Mezahir Ertuğ Avşar ve Lale Avşar (2014). Kazımalı-Akıtmalı Ortaçağ İslam Seramikleri. Konya: Selçuk Üniversitesi.

 

Diğer Yayınlar:

1.         Avşar, M., ‘’Mevlana Tükenmez Aşk ve Sevgi’’, 525ci Gazete, 16.08.2001, Bakı.

2.         Avşar, M., ‘’Gez Dünyayı, Gör Konyayı’’, 525ci Gazete, 27 Temmuz 2001, Bakı.

3.         Avşar, M., ‘’Kıprısta On Gün’’, İncesanat Gazetesi, 01, 07.1999, Bakı.

4.         Avşar, M., ‘’Kıprıs Hatıraları’’, Azatlık Gazetesi, 04.02.1999, Bakı.

5.         Avşar, M., ‘’Dede Korkut-1300 Yıl’’, Yeni Musavat Gazetesi, 05.05.1999, Bakı.

6.          Avşar, M., ‘’İstanbul Gerçek Rüya’’, Azatlık Gazetesi, 17.02.1999, Bakı.

7.          Avşar, M., ‘’Uluslar Arası Türkoloji Araştırmalar Merkezi Logosu’’, Yeni Musavat Gazetesi, 06-9.08.1996, Bakı.

8.          Avşar, M., ‘’Bengütaştan Ölmez Anıtlara’’, Azatlık Gazetesi, 26 Kasım 1994, Bakı.

9.          Avşar, M., ‘’Büyük Vatan Özlemi’’, Yol Gazetesi, 05.08. 1993, Bakı.

10.        Avşar, M., ‘’Savaş ve Kültür’’, Bozkurt Gazetesi, 08.05.1993, Bakı.

11.        Avşar, M., ‘’Kültürümüzün Kurtuluşu İçin Ne Etmeli’’, Cumhuriyet Gazetesi, 28.05.1993, Bakı.

12.        Avşar, M., (1999). Kıprıslı Heykeltıraş Şinasi Tekmen. Gobustan Güzel Sanatlar Dergisi, 1/1999, s.56.

 

SANATSAL ETKİNLİKLER

Eserleriyle katıldığı uluslar arası sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinlikler:

1.          Uluslar arası Dede Korkut” Sanat Sempozyumu, Eylül 1999, Zuğulba, Bakü, Azerbaycan. Katılımcı.

2.          Uluslar Arası Uygulamalı Seramik Sempozyumu ve Karma Sergi, SSCB Kültür Bakanlığı, SSCB Ressamlar Birliği, Letonya Ressamlar Birliği Sanat Evi, Dzintari, Yurmala, Letonya. 1987.

3.          Uluslar arası Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu. 07-15 Nisan 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta-Ankara, Türkiye. Katılımcı.

4.           II.Uluslar arası Kapadokya Sanat Kampı. 4-12 Haziran 2005, Karlık Evi, Ürgüp, Türkiye. Katılımcı.

5.           Uluslar arası Bilimsel-Uygulamalı Sempozyum “URMAN ARTE”. 11-21 Ağustos 2008, Kazan, Tataristan, Rusya Federasyonu. Katılımcı.

6.           Uluslar arası Dekoratif Sanatlar Sempozyumu “ARTEXSTİL-06”, 14-23 Ağustos 2006, Kişinev, Moldova. Katılımcı.

7.           V. Uluslar arası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu. 1-10 Temmuz 2007, Avanos, Türkiye. Katılımcı.

8.           VIII. Uluslar arası Kapadokya Sanat Kampı. 4-12 Haziran 2013, Karlık Evi, Ürgüp, Türkiye. Katılımcı.

 

KİŞİSEL SERGİLER

Uluslararası

1.         Seramik- Resim Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşa, KKTC, 22-27 Eylül 1998.

2.         Tataristan Kültür Bakanlığı ve Tataristan Ressamlar Birliği’nin organize ettiği ‘’Tarihten Mektuplar’’ Grafik Sergisi, (papirus üzerine çizim),’’Hazine’’ Sanat Galerisi, Kazan, Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti. 20 Nisan - 4 Mayıs, 2007. 

Ulusal

1.           Seramik ve Grafik Sergisi. Başkent Üniversitesi Güzel sanatlar, tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu, 17-30 Nisan 2012, Ankara.

2.           Seramik ve Grafik Sergisi. Azerbaycan Minyatür Merkezi. Bakı, Azerbaycan. 12-30 Kasım 1989. 

 

KARMA VE GRUP SERGİLER

Uluslararası

1.            Azerbaycan-Norveç Ressamlarının Grup Sergisi. Yama-Dikme ve Seramik. Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Minyatür Merkezi, Bakı, 1997.

2.            İsveç’te Azerbaycan Ressamlarının Grup Sergisi, 21 Mart -20 Nisan 1994 Stockholm. Grup sergi.

3.           Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Uluslar Arası TÜRKSOY Kurumu, Moskova Doğu Halkları Müzesi  Uluslar Arası ‘’Göç Eden Mektuplar- Haber’’ Karma Sergisi, Tataristan Ressamlar Birliği Sergi salonu, Kazan, Rusya. 27 Nisan, 2007.

4.          Uluslar Arası ‘’Göç Eden Mektuplar- Haber’’ Karma Sergisi, TÜRKSOY Sergi salonu, Ankara, Türkiye, 17 Aralık 2006.

5.        45. Uluslar arası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Sergisi (Karma). 5-10 Temmuz 2004, Akşehir.

6.        “III. Uluslar arası Kervansaray Buluşması” kapsamında açılan “200 sanatçı 200 eser” Adlı Davetli Karma Sergi 17-27 Eylül 2010. Malatya.

7.         II. Uluslar arası Katılımlı Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri. 17-26 Eylül 2005. Malatya. Karma Sergi.

8.        Uluslar arası Güzel Sanatlarda Selçukludan Günümüze Geleneksel El dokumalarınsan Esintiler ve Mevlana Bienali. 12-15 Ekim 2008, Konya. Karma Sergi.

9.       Uluslar arası Katılımlı Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri. 16-25 Eylül 2006, Malatya. Karma Sergi.

10.       Uluslar Arası Türk Dünyası Sergisi. TÜRKSAV. Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara, Türkiye. 2001. IV. Türk Dünyası Karma Resim sergisi.

11.      Avrupa Anadolu Kültürleri Buluşması, "İzler" Ululuslararası Seramik Sergisi - Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 2007, Konya.

12.      Dekoratif Sanatlar Sergisi (Karma), Seramik-Batik-Keçe-Goblen. Azerbaycan Ressamlar Birliği karma sergisi, 4-20 Haziran 2007, Antalya.

13.     Uluslar arası Seramik Sergisi (Karma) 2010, S.Ü. GSF Seramik Bölümü, S.Demirel Kültür Merkezi, Yerleşke, Konya.

Ulusal

1.          Bakı Güzel Sanatlar Merkezi ve Azerbaycan Ressamlar Birliği, Azerbaycan Ressamları Karma sergisi, SSCB Ressamlar Birliği Sergi Salonu, Moskova, Rusya. 1990

2.          Dünyada Mevlana İzleri Sempozyumu Açılış Sergisi (Karma), 13-15 Aralık 2007, Konya.

3.          Üniversiteler arası Seramik Sergisi (Karma), 2006. S. Demirel Kültür Merkezi, Kampus, Konya.

4.          Cumhuriyetin 85. Yılı anısına düzenlenmiş GEZAM üyeleri Karma Resim, Heykel, Seramik ve Geleneksel Türk Sanatları Sergisi. 28 Ekim-25 Kasım 2008, SÜ. S. Demirel Kültür Merkezi, Yerleşke, Konya.

5.          Karma Sergi, SESAN Serbest Sanatçılar, 11-18 Haziran 2009, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Konya

6.          Güzel Sanatlar Fakülteleri Dekanları Toplantısı/Paneli ve Bölge Üniversiteleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 50. Yıl etkinlikleri.

7.          Karma Sergi-03, İDEA Kültür Merkezi, 2003, Konya.

8.          OYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi, 3-11 Mayıs 2005, Konya.

9.          OYP Üniversiteleri 3. Güzel Sanatlar Fakülteleri Sergi ve Paneli, 10-20 Nisan 2006, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kayseri.

10.        SÜ GSF Öğretim Elemanlarının Geleneksel ‘’Nevruz’’ Sergisi, 21 Mart-10 Nisan 2005. S.Demirel Kültür Merkezi, Kampus, Konya

11.        SÜ GSF Öğretim Elemanlarının Geleneksel ‘’Nevruz’’ Sergisi, 22 Mart-10 Nisan 2006. S.Demirel Kültür Merkezi, Kampus, Konya.

12.         SÜ GSF Öğretim Elemanlarının Geleneksel ‘’Nevruz’’ Sergisi, 21 Mart-10 Nisan 2007. S.Demirel Kültür Merkezi, Kampus, Konya

13.        SÜ GSF Öğretim Elemanlarının Geleneksel ‘’Nevruz’’ Sergisi, 22 Mart-10 Nisan 2008. S.Demirel Kültür Merkezi, Kampus, Konya.

14.        SÜ GSF Öğretim Elemanlarının Geleneksel ‘’Nevruz’’ Sergisi, 21 Mart-10 Nisan 2009. S.Demirel Kültür Merkezi, Kampus, Konya.

15.        SÜ 8. GSF Öğretim Elemanlarının Geleneksel ‘’Nevruz’’ Sergisi, 21 Mart- 2 Nisan 2010. S.Demirel Kültür Merkezi, Kampus, Konya.

16.       Grup Sergi, 13-24 Mart 2007, Uludağ Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi, Bursa.

17.       Seramik-Heykel-Yama Dikme Grup Sergisi, 20 Nisan-11 Mayıs 2002, Güzel Sanatlar Galerisi, Konya.

18.       Seramik-Heykel-Yama Dikme Grup Sergisi, 1-18 Ocak 2003, Başak Sığorta Galerisi, İzmir.

19.       “Orhun Alfabesi 100 Yıl’’ Grup Sergisi, Bakı, Güzel Sanatlar Merkezi, Azerbaycan. 1993. Kişisel sergi.

20.       Azerbaycan Ressamlar Birliği ‘’Peyker’’ Ressamlar Grubu Sergisi, Azerbaycan Minyatür Merkezi, Bakı. 1994.

21.       Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği “Türkiye’de Yaşayan Azerbaycanlı Ressamların III. Resim Sergisi”, 20-31 Aralık 2013, Ankara. Karma sergi.

22.        Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kepez Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği “Kadın Gözüyle Erkek-Erkek Gözüyle Kadın” konulu ulusal-jürili karma sergisi. 07-23 Mart 2014 Antalya.

 

ESERLERİNİN BULUNDUĞU MÜZE VE KOLEKSİYONLAR. ANITLAR.

1.        Azerbaycan Halı ve Dekorativ-Tatbigi Sanatlar Müzesi, Bakı. ‘’Hur-Aman’’, şamot, h=80, 1989, Bakı.

2.         Doğu Halkları Müzesi, Moskava, Rusya. ‘’Mukam Üçlüğü’’, şamot, h==35, 1984, Vasilkov, Kiyev, Ukrayna.

3.         Doğu Halkları Müzesi, Moskava, Rusya. ‘’Mukam Üçlüğü’’, şamot, h==35, 1984, Vasilkov, Kiyev, Ukrayna.

4.         Plastik Sanatlar Müzesi, Lefkoşa K.K.T.C. ‘’Oğuz’’, şamot, oksit, altın yaldız, 85x90x40, 1985, Dzintari, Letonya.

5.         Azerbaycan Halı ve Dekorativ-Tatbigi Sanatlar Müzesi, Bakı. ‘’Haray’’, şamot, h=80, 1989, Bakı.

6.         Azerbaycan Devlet Resim Galerisi, Bakı, Azerbaycan. ‘’Konuşan Taşlar’’, şamot, h=80, 1987, Dzintari, Letonya.

7.         Bakı Güzel Sanatlar Merkezi Koleksiyonu, Bakı, Azerbaycan. ‘’Ahalteke’’, şamot, h=60, 1985, Dzintari, Letonya.

8.          Azerbaycan İstiklal Müzesi, Bakı, Azerbaycan. ‘’Davetsiz Misafir’’, şamot, h=150, 1989, Dzintari, Letonya.

9.          VATAN Vakfı Koleksyonu, Bakı, Azerbaycan. ‘’Hürrem-Dinler’’, şamot, h=35, 1983, Vasilkov, Kiyev, Ukrayna.

10.        M.F.Ahundov –Ev Müzesi, Şeki, Azerbaycan. ‘’Eski Kitaplar’’, şamot, 55x80, 1987, Bakı, Azerbaycan.

11.        Azerbaycan Devlet Resim Galerisi, Bakı, Azerbaycan. ‘’Askeran’’, şamot, h=55, 1989, Dzintari, Letonya.

12.        Azerbaycan Devlet Resim Galerisi, Bakı, Azerbaycan. ‘’Askeran’’, şamot, h=55, 1989, Dzintari, Letonya.

13.         Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Müzesi, Bakı, Azerbaycan. ‘’Deve’’, çini, h=20, 1982, St.Petersburg

14.         Azerbaycan Devlet Resim Galerisi, Bakı, Azerbaycan. ‘’Rüzgar’’, şamot, h=65, 1985, Dzintari, Letonya.

15.        SÜ. Alaeddin Keykubad Kampüsü S.Demirel Kültür Merkezi önü “Soy Ağacı” anıtı (2001).

16.        SÜ. Alaeddin Keykubad Kampüsü S.Demirel Kültür Merkezi önü “Soy Ağacı” anıtı (2001).

17.        SÜ. Alaeddin Keykubad Kampüsü “Uyarı” anıtı (2001).

18.        Uluslar Arası TÜRKSOY Koleksiyonu, Ankara, Türkiye. ‘’Mitoloji’’, şamot, oksit, 60x80, 2005, Konya.

 

KİTAP TASARIMLARI

1.         Neriman Gasımoğlu,  İki Doğum Günü, Bakı, 1990.

2.         Neriman Gasımoğlu,  “Quran-i Kərim: Azərbaycan türkcəsində açıqlama, Nəriman Qasımoğlunun qələmilə”, Bakı, 1993.

3.          Neriman Gasımoglu,  Spiritual Reading Guide on Shared Nature. Commonalities in the Bible and the Koran from Ecotheology Perspectives. E-Kitap, 2013, (http://www.amazon.com/dp/B00C4ZBHVA#reader_B00C4ZBHVA). Kapak tasarımı Mezahir Ertuğ Avşar.

4.          Dr. Yaşar Kalafat, Adnan Menderes Kaya ve Mustafa Aksoy, Avşar Kültür Coğrafyası ve Halk Kültürü, Ankara, 2013.Kapak tasarımı Mezahir Ertuğ Avşar

 

Verdiği dersler:

Lisans:

1.       Desen 1-2

2.       Figür çizim 1-2

Yüksek Lisans:

1.       Konsept geliştirme, Çizim ve yaratıcılık.

2.       Seramik Atölye.

3.       Seramik Pişirim Yöntemleri.