SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
MODA TASARIMI
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Hatice HARMANKAYA

Erasmus Koordinatör: Arş. Gör. Dr. Duygu ERDEM (Arş. Gör. Burcu BAŞARAN)

Farabi Koordinatör: Arş. Gör. Dr. Duygu ERDEM

Mevlana Koordinatör: Arş. Gör. Dr. Duygu ERDEM

AKTS Koordinatör: Arş. Gör. Ayşegül PARALI

Amacı: Ulusal ve uluslararası niteliklere sahip moda tasarımcıları yetiştirmektir.

Vizyon: Vizyonumuz moda ve marka yaratma becerisine sahip, bugünün ve geleceğin küresel toplum ve çalışma ortamı zorlukları ile baş edebilecek, moda sektörünün gereksinim duyduğu bilgi ve becerilere sahip, gelişen, ifade edebilen, özgün ve üretken moda tasarımcılarını yetiştiren önde gelen kurumlardan biri olmaktır.

Misyon: Kuramsal bilginin ve uygulamanın birlikte yürütüldüğü gelişmiş teknolojik donanıma sahip öğrenmeye elverişli bir ortamda özelleştirilmiş bir eğitim programı sunmak, tasarım sürecinin soyuttan somuta, fikirden ürüne kadar tüm aşamalarını organize edebilen mezunlar vermek, yeni ürün yaratabilen, sektörü iyi tanıyan, yaratıcı profesyoneller yetiştirmek, uluslararası düzeyde moda tasarımı eğitimi veren kurumlarla işbirliği içinde olmak, nitelikli işgücü ve teknik bilgi transferi ile alanındaki akademik bilginin ve moda sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak, araştırmacı, bilimsel ve sanatsal bakış açısına sahip, etik değerleri güçlü mezunlar yetiştirmek bölümümüzün görevleri arasındadır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Moda Tasarımı Bölümü lisans programı moda tasarımı uzmanlık alanında eğitim verir. Bu program öğrencilerin küresel moda endüstrisinin beklenti ve koşulları doğrultusunda tasarım, üretim, pazarlama ve işletme alanlarında donanım kazanmalarını sağlar. Bölüm, moda sektörüne nitelikli elemanlar yetiştirerek Türk moda, tekstil ve hazır giyim sektörünün uluslararası pazarlardaki payını artırmayı amaçlamaktadır. Moda Tasarımı Bölümü akademik bilgi, teknoloji, sanat ve tasarım alanları arasında denge oluşturarak özgün moda ürünleri üretmeyi, konusunda öncü bir eğitim kurumu olmayı ilke edinmiştir. Küreselleşme nedeniyle rekabetin yoğunlaştığı pazarlarda ürünlerin hem işlevsel hem de estetik açıdan artı değer yaratması gerekmektedir. Moda sektörünün hızla gelişen ve değişen taleplerine cevap verebilen, güncel teknolojileri kullanma bilgi ve becerisi kazanmış, tasarım sürecini organize etme yeteneğine sahip, yaratıcı moda tasarımcılarına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu doğrultuda Moda Tasarımı Programının amacı estetik ve işlevsel değerlere uygun tasarımlar yapabilen, moda-marka yaratma bilgi ve becerisine sahip teknolojik gelişmeleri takip eden, moda endüstrisinin gereksinim duyduğu nitelikte tasarımcılar yetiştirmektir. Bölümün temel amaçlarından biri üniversite-sanayi işbirliğini de sağlayarak, öğrencinin mezun oluncaya kadar uygulamalı üretime yönelik çalışmalar yapmasını sağlamaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Moda Tasarımı Bölümüne ÖSYM sınav merkezi yerleştirme sonuçlarına göre öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Öğrencinin programda yer alan ve yükümlü olduğu tüm dersleri başarmış olması gerekmektedir. Öğrenci başarısı Selçuk Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre değerlendirilir. Mezuniyet için en az 240 AKTS kredisi sağlanmalı ve öğrenci stajlardan başarılı olmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenciler teorik ve uygulamalı dersler için vize, final ve bütünleme sınavlarına tabi tutulacaklardır.

İstihdam Olanakları: Mezun öğrenciler tasarım stüdyolarında, moda ajanslarında, moda evlerinde, tekstil ve giyim işletmelerinin tasarım, modelhane, Ür-Ge, Ar-Ge, ihracat, pazarlama, marka yönetimi veya müşteri ilişkileri bölümlerinde, bireysel girişim ile kendi işyerlerinde, tekstil sektörü içinde ve daha birçok alanda istihdam olanağı bulabileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Moda Tasarımı Bölümünden mezun kişiler yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.