SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
EL SANATLARI TASARIMI VE ÜRETİMİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Emine NAS

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Emine Nas

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. N. Semen Ersöz Uzar

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğretim Üyesi Necla Dursun

AKTS Koordinatör: Prof.Dr. Emine Nas

Amacı: El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü toplum ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda günün gerektirdiği gelişmelere uyumlu, El Sanatları ve Tasarım alanı ile ilgili teknolojik yenilikleri kapsayan, materyal ve donanımları tanıyarak uygulayabilen, üretimin en önemli aşaması olan tasarım unsurunda bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi fonksiyonel ve sanatsal modele dönüştürebilen, yenilikçi ve üretken bireyler yetiştirmektir.

Vizyon: Güçlü mesleki ve teknik eğitim altyapısıyla Sanat ve Tasarım eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Misyon: Türk Geleneksel değerlerini araştıran, koruyan ve çağdaş yaklaşımlarla yaşatmaya çalışan, tasarlayan ve tasarladığını sanatsal bakış açısı ile üretebilen ve alanında günün koşullarına uyum sağlayan tüm bu faaliyetleri sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendiren elemanlar yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü içeriğinde Çini Tasarımı, Deri Tasarımı, Keçe Tasarımı, Nakış Tasarımı, Oyuncak Tasarımı, Takı Tasarımı gibi programların yer aldığı ve bu programlarda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği bölümdür.

Kabul ve Kayıt Koşulları: El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümüne ÖSYM sistemiyle öğrenci alır

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Lisans Programından mezun olabilmek için ortak zorunlu, alan ve seçmeli dersler olmak üzere toplam 62 adet ders ve toplam 141 krediden başarılı olmak gerekmektedir. 154 krediden başarılı olmak gerekmektedir. Ayrıca 4. ve 6. yarıyıl sonlarında yirmişer iş günlük olmak üzere toplam 40 iş günlük staj öngörülmüştür.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenciler teorik ve uygulamalı dersler için vize, final ve bütünleme sınavlarına tabi tutulacaklardır.

İstihdam Olanakları: Ülkemizde yetişmiş ve nitelikli el sanatı ürün tasarımcısı ve bu alanda teknik elemanlara ihtiyaç vardır. Bundan hareketle programdan mezun olan öğrenciler bilgisayarda desen ve biçim tasarımı ve üretimi yapan çini-deri-keçe-nakış-oyuncak-takı atölyeleri ve fabrikalar, hazır giyim sektörü, dekoratif giyim ve aksesuar üretimi yapan atölye ve fabrikalar, el nakışı ve endüstriyel nakış atölyeleri, sanat atölyeleri ve MEB onaylı formasyon eğitimi almaları durumunda öğretmenlik atamaları yapılabilecektir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrenciler lisans programını başarı ile tamamladıktan sonra, gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde Fakültemiz bünyesindeki Tasarım Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi alabileceklerdir.