SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ
Bölüm Başkanı: Dr. Öğrt. Üyesi Selda GÜZEL ÖZTÜRK

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğrt. Üyesi Selda GÜZEL ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Dr. Öğrt. Üyesi Selda GÜZEL ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Dr. Öğrt. Üyesi Selda GÜZEL ÖZTÜRK

Amacı: Günün moda trendlerine uygun, yenilikçi ve özgün fikirler ile ayakkabı tasarım ve üretimini yapabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon: Ayakkabı tasarımı ve üretimi konusunda sektörün ihtiyaç duyduğu ve sektörde marka olma konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip bireyleri yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde niteliklere sahip bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyon: Tasarım ve üretim alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, teorik ve uygulamalı bilgiyi birlikte kullanarak yaratıcı düşünebilen, araştırmacı, sektörde ihtiyaç duyulan mesleki bilgi ve yeterliliğe sahip, sektörün bilimsel ve sanatsal alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlayan, sorumluluk alan, girişimci mezunlar yetiştirmek, alanda eğitim veren kurumlar ve sektörde faaliyet gösteren işletmeler ile işbirliği içinde bulunmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü lisans düzeyinde eğitim verecek ilk kurum olma özelliğini taşımaktadır. Program ayakkabı sektörünün ihtiyacı doğrultusunda öğrencilerin sanatsal ve teknolojik bilgiler ışığında tasarım, üretim ve işletme alanlarında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlar. Türk ayakkabı sektörünün dünya ayakkabı ticaretinde konumunu güçlendirmesi, tredleri takip eden ayakkabı tasarımlarının yapılması ve Türk ayakkabı markalarının oluşturulması için gereken nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi programın öncelikli amaçlarındandır. Bu doğrultuda tasarım ve işletme alanlarına yönelik teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerin yer aldığı bir programdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Öğrencinin programda yer alan ve yükümlü olduğu tüm dersleri başarmış olması gerekmektedir. Öğrenci başarısı Selçuk Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre değerlendirilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenciler teorik ve uygulamalı dersler için vize, final ve bütünleme sınavlarına tabi tutulacaklardır.

İstihdam Olanakları: Program mezunları Ayakkabı sektöründe tasarım, üretim, Ar-Ge ve pazarlama bölümlerinde istihdam olanağı bulabileceklerdir. Mezuniyet sonrası M.E.B. onaylı formasyon eğitimi almaları durumunda eğitmenlik yapabileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümünden mezun kişiler yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.