SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Satınalma Şube Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi

GÖREV TANIMI

SKS.SAŞ.ŞBM.GRV.01 / Satınalma Şube Müdürü

SKS.SAŞ.ŞBP.GRV.02 / Satınalma Şube Personeli

 

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

SKS.SAŞ.TMG.İAS.01 / Taşınır Mal Giriş İşlemleri

SKS.SAŞ.TMÇ.İAS.02 / Taşınır Mal Çıkış İşlemleri

SKS.SAŞ.MHİ.İAS.03 / Mal-Hizmet Alımı İhale İşlemleri

SKS.SAŞ.MHP.İAS.04 / Mal-Hizmet Alımı Pazarlık Usulü İşlemleri

SKS.SAŞ.HKİ.İAS.05 / 6245 Sayılı Harcirah Kanunu İşlemleri