SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
KURULUŞ

•   Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 3.2.1984 tarih / 18301 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” gereğince kurulmuştur.

•   Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca Üniversitelerde kurulacak Mediko- Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesinin teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin genel hükümleri kapsar.

•   Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Üniversitelerde öğrencilerin sosyal kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

 AMAÇLAR

•    Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek,

•   Öğrencilerin barınma, beslenme, çalışma, dinlenme gibi ihtiyaçlarını karşılamak ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek,

•   Öğrencilerin yeni ilgi alanları kazanmalarına olanak sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine olanak verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkınlıkları kazandırmaktır.

•     Sağlık hizmetlerinden, üniversitede okuyan yabancı  uyruklu burslu öğrenciler yararlanmaktadır.

 HİZMETLER 

•   Üniversitemiz Atatürk Öğrenci Yurtlarında; E-F Bloklarında toplam 714 erkek öğrenciye, A-B-C-D Bloklarında toplam 1780 kız öğrenciye, Beyşehir Feride Akkanat Kız Yurdunda; 450 Öğrenciye, Erasmus Bloğunda; 24 kız, 24 erkek olmak üzere toplam 48 öğrenciye hizmet verilmektedir. Her yıl yurt başvuruları alınarak yerleştirme işlemi yapılmakta yurtların düzenli bir şekilde işletimi sağlanmaktadır. Yurtların bakım-onarımları ve ihtiyaçlara yönelik iyileştirmeleri yapılarak öğrencilerin başarılarına katkı sağlayacak olanaklar yaratılmaktadır.

•  Sosyal Tesislerde tüm mensup ve öğrencilerimizin ucuz ve sağlıklı beslenmeleri için hizmet verilmektedir. Günlük ortalama 10.000 kişiye yemek hizmeti sunulmaktadır. Binada hizmetler, kamerayla izlenilebilmekte ve denetime açık olarak yürütülmektedir.

•  19.370 m2 kapalı, 18.025 m2 açık spor tesislerimizde tüm mensup ve öğrencilerimizin spor yapmaları sağlanmakta; takım faaliyetleri desteklenmektedir.

•    Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı 123 topluluk bulunmaktadır. Topluluklarda; öğrenciler dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, yeni ilgi alanları kazanma, birlikte çalışma ve eğlenme ihtiyaçlarını giderecek etkinliklerde bulunmaktadırlar. 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 350 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bütçe olanakları çerçevesinde topluluk çalışmalarına maddi destek verilmektedir.

•    Süleyman Demirel Kültür Merkezi, topluluk etkinliklerine,  konser,  tiyatro,  sempozyum, fuar, sergi, kongre ve törenlere ev sahipliği yapmaktadır. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yılda yaklaşık 1.500’e yakın etkinlik gerçekleştirilmektedir.