SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

*  Farklı kent ve kültür yapılarından Üniversitemize yeni gelen öğrencilere, birbirleri ile tanışmaları, ilgileri doğrultusunda topluluk kurmaları veya  var olan topluluklara üye olarak aktif bir şekilde görev almaları, organizasyonlar düzenlemeleri ve ürettikleri etkinlikleri üniversite içi ve dışında sergilemeleri için imkanlar sağlamak.

*  Öğrencilerin; ekip ruhu ve sorumluluk kazanmalarını, hızlı ve dogru karar vermelerini sağlamak, liderlik ve mücadele ruhu kazandırmak, sağlıklı iletişimler kurmalarını ve sosyal bireyler olarak hayata atılmalarına zemin hazırlamak.

*  Öğrenci Topluluklarına ait bilimsel ve kültürel etkinliklerinin sayı ve çeşitliliğini yurt içi ve yurt dışında geliştirerek arttırmak ve Selçuk Üniversitesi öğrencisinin sadece bilimsel eğitim almakla kalmayıp, hayatta başarılı olabilmeleri için sosyal donanımlar edinmesini sağlamak.