SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖĞRENCİ İŞLERİ

HAKKINDA

Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla çalışmalar yapmak, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halinde bulunmalarını sağlamak için gerekli hizmeti vermek, ihtiyaçlarının giderilmesi  sonucunda eğitimin sürekliliğine katkıda bulunmak.

* Öğrencilerin sosyal sağlık ve ruhsal yönden iyilik halinde bulunmasının sağlanması,

*  Çalışanlarımızın ekip ruhu içinde, bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının artırılacağı imkanlar oluşturarak kendini geliştiren, çağdaş refah düzeyini yakalamış, kendinden ve kurumundan gurur duyan insanlar olması,

*  Güvenilir, ulaşılabilir ve eksiksiz hizmet sunulması, eğitim ve araştırmaya önem verilerek desteklenmesi ,

*  Üniversitemizin kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanımını sağlamak ve ihtiyaçlar teminini bu anlamda en doğru, şeffaf, dürüst, yasalara uygun olarak yürütmektir.