SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONEL İŞLERİ

HAKKINDA

Personel ile Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla çalışmalar yapmak, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halinde bulunmalarını sağlamak için gerekli hizmeti vermek, ihtiyaçlarının giderilmesi  sonucunda eğitimin sürekliliğine katkıda bulunmak.

1-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı tüm personelin personel yönetmeliğine uygun olarak personel ve yazı işleri evrak kayıt bürolarında çalışan bütün personelin iş bölümü ve sorumluluklarını belirleyip görevlerini yazışma kurallarına uygun olarak yerine getirmelerini sağlamak, bu konuda gerekli talimatları verip uygulanmasını sağlamak.

2-Personel birimi görevlilerinin geçici ve kadrolu bütün personelin yazışmalarını iş ve işlemlerini zamanında yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, yazışmaların zamanında ve eksiksiz yürütülmesini denetleyip yapılmasını sağlamak. Dosyaların tutulması, maaş, izin vb. bütün özlük işlemlerinin yürürlükteki kanun tüzük ve personel yönetmeliğine uygunluğunu denetlemek.