SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Üniversite öğrencilerinin yetenekli oldukları branşlara yönlendirilmesi, ders dışında kalan zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri ve öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını koruyarak dengeli gelişmelerine yardımcı olunması amacıyla sportif faaliyetlerimiz organize edilmektedir.

Daire Başkanlığımız birimi olan Spor Şube Müdürlüğü;

  • Spor Bilimleri Fakültesi ile koordineli olarak Üniversite Sporları Federasyonu tarafınca düzenlenen spor müsabakalarına katılımı organize etmek,
  • Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü sicil-lisans birimiyle, Üniversite Sporları Federasyonu tarafınca düzenlenen spor müsabakalarına katılacak Üniversite takımlarımızda yer alan öğrencilerin lisans işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve spor teşkilatları ile Üniversite yazışmalarını yapmak,
  • Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara ve diğer organize edilen sportif faaliyetlere katılacak üniversite spor takımlarımızın spor malzemesi teminini sağlamak,
  • Farklı illerde sportif faaliyetlere katılacak Üniversite takımlarımızın konaklama ve rezervasyon işlemlerini, Spor Şube Müdürlüğümüz tarafından belirlenen İdareci nezdinde yapmak,
  • Sportif faaliyetlere katılacak branşların kafile listesini düzenlemek,
  • Üniversite spor takımlarımızın yolluk ve harcırah işlemlerini yapmak,
  • Üniversite spor takımlarımızda yer alan sporcu öğrencilerin izin yazılarını hazırlamak,
  • Üniversitemize sportif etkinlik içerikli gelen tüm yazıların cevaplanması ve dosyalanmasını sağlamak,
  • Spor tesislerinin bakım-onarım ve Üniversitemiz Öğrencileri, Akademik Personel ve İdari Personelin spor hizmetleri ve tesislerden programlı yararlanabilmelerini sağlamaktır.

Spor Hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere aşağıdaki hizmetler yürütülür:

a)  Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek, spor birlikleri kurmak,

b) Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla iş birliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.

c)  Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmesini sağlamak.

* Üniversite Sporları Federasyonun düzenlemiş olduğu 2. Lig, 1. Lig, Süper Lig (Koçfest) müsabakaları, Unilig deplasmanlı ligi ve 7 Bölge Üniversitesinin katılımıyla gerçekleşen UNİKOP (Kop Bölgesi Üniversiteler Birliği) müsabakalarına katılan takımlarımızın Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlamak ve geleneksel olarak her yıl düzenlenen Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokul öğrenci ve personellerimiz arasında düzenlenen “Spor Şenliklerini” organize etmek,

* Sportif faaliyetlere katılan takımların kafile listesini düzenlemek,

* Üniversite takımlarımızın lisans işlemleri ve sporcu öğrencilerin izin işlemlerini yapmak,

* Farklı illerde sportif faaliyetlere katılacak Üniversite takımlarımızın konaklama, yolluk ve harcırah işlemleri gerçekleştirmek,

* Spor müsabakalarına katılan Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokul/ Enstitü ve diğer birimlerin spor malzeme ihtiyaçlarının teminini sağlamak,

             * Spor tesislerinin bakım-onarım ve bu tesislerin gereken düzenlemelere ilişkin hizmetleri yürütmek Spor Şube Müdürlüğünün görevidir.