SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖĞRENCİ ASİSTANLIK ATAMASI

DUYURUSU

                  Başarılı öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını arttırmak, onlara yeni imkan ve ufuklar kazandırmak, öğrenciler arasında işbirliği ve yapıcı rekabet ortamı yaratmak, öğrenci merkezli eğitim modelini hayata geçirmek amacıyla öğrenci asistan ataması yapılmaktadır (yarı zamanlı ve saat ücretli). Aşağıda belirtilen şartları taşıyan Üniversitemiz öğrencilerinin müracaatlarını, öğretim yılı başında kendi birimlerine yapmaları gerekmektedir.

                   Öğrenci Asistan,  haftada en fazla    15 saat, ayda da en fazla 56 saat çalıştırılabilecektir. Çalışma saatlerini çalıştığı birim yukarıda belirlenen saatleri aşmamak şartıyla kendisi belirleyecektir.

                      ÖĞRENCİ ASİSTANLIĞINA BAŞVURU KOŞULLARI

                   a) Öğrenci Asistanlığına Selçuk Üniversitesinin Fakülte, Devlet Konservatuarı ve Yüksekokul öğrencileri başvurabilir,

                   b) Öğrenci en az üçüncü sınıfta olmalıdır,

                   c) Başvuru tarihine kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmalıdır,

                   d) Daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmalıdır,

                   e) Selçuk Üniversitesi’ne yatay geçişle gelen öğrenciler en az iki yarıyıl, dikey geçiş sınavı ile gelen öğrenciler ise intibak eğitimi sonrası en az bir eğitim-öğretim yılı geçmeden öğrenci asistanlığına başvuramazlar.