SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EBELİK
Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Sema YILMAZ

Erasmus Koordinatör: Yrd.Doç.Dr. Hacer ALAN DİKMEN (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör.Rüveyde CAN

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Seyhan ÇANKAYA

Amacı: Mesleğin gerektirdiği her alanda hizmet verebilecek bilgi,beceri ve tutumla donatılmış ebelik felsefesi ve etik değerleri özümsemiş, kadına ve sorunlarına duyarlı, yaşam boyu öğrenmenin farkında profesyonel ebeler yetiştirmektir.

Vizyon: Ebeliğin, eğitim, araştırma ve yönetim alanında tercih edilebilirliliğini yükseltmek ve ebelikte lisans ve yüksek lisans eğitiminde öncü konuma gelmektir.

Misyon: Ülkenin gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda karşılayabilen lisans ve lisansüstü düzeyde profesyonel ebeler yetiştirmektir

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Ebelik bölümü 4 yıllık eğitim veren bir lisans programıdır

Kabul ve Kayıt Koşulları: Ebelik bölümü Türkiye Cumhuriyeti ÖSYM tarafından belirlenen puan ve puan türleri ile öğrenci almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik? doğrultusunda gerçekleştirilir (http://www.yok.gov.tr).

Mezuniyet Şartları: En az 100 prenatal izlem, 40 normal spontan doğum yaptırma, Bir ya da iki makat doğuma yardım etme veya gözlem, 40 riskli gebe izlemi, En az 100 normal loğusa izlemi, En az 100 normal yenidoğan (bebek) izlemi, 50 riskli yenidoğan (bebek) izlemi.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinde ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır.

İstihdam Olanakları: Devlet, Özel ve Üniversite Hastanelerinde yönetici ve klinisyen olarak çalışabilirler. Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışabilirler, Özel sağlık kabinleri açarak çalışabilirler, Mezunların üst kademeye geçişi: Uzman Ebe (Yüksek Lisans, doktora), Üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler Sağlık meslek liselerinde öğretmenlik yapabilir

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar koşulları sağlayarak lisansüstü programlara başvurabilirler