SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Hayvan yetiştiriciliği ile ilgili bilgileri kazanırlar
P.Ç.2 Hayvanlarının morfolojik ve fizyolojik özelliklerini öğrenirler
P.Ç.3 Hayvanlarının bakımı ve sürü yönetimini öğrenirler
P.Ç.4 Hayvan ıslahı ve verimlerinin iyileştirilmesi konularında bilgi sahibi olurlar
P.Ç.5 Evcil hayvan türleri ile ilgili bilgileri öğrenirler
P.Ç.6 Hayvan Yetiştirme Birimlerinde hayvanların bakımı ve sürü yönetimini uygularlar
P.Ç.7 Hayvan ıslahı çalışmalarını yürütebilirler
P.Ç.8 Öğrencilerden, bu bilgileri uygulamada kullanması ve bu bilgileri yetiştiricilere aktarması beklenir