SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Virolojik kontrol için marazi madde alınması
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3245001002 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Atilla ŞİMŞEK
Koordinator E-mail asimsek selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Atilla ŞİMŞEK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Virolojik kontrol için marazi madde alınması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Örnek toplama gerekçesi Genel viroloji Prof.Dr.Feridun ÖZTÜRK
2 Malzemeler Genel viroloji Prof.Dr.Feridun ÖZTÜRK
3 Kan örnekleri Genel viroloji Prof.Dr.Feridun ÖZTÜRK
4 Biyopsi materyali Genel viroloji Prof.Dr.Feridun ÖZTÜRK
5 Serebrospinal sıvı Genel viroloji Prof.Dr.Feridun ÖZTÜRK
6 Burun svabı Genel viroloji Prof.Dr.Feridun ÖZTÜRK
7 Vajinal svap Genel viroloji Prof.Dr.Feridun ÖZTÜRK
8 İdrar Genel viroloji Prof.Dr.Feridun ÖZTÜRK
9 Doku Genel viroloji Prof.Dr.Feridun ÖZTÜRK
10 Bronkoalveolar lavaj Genel viroloji Prof.Dr.Feridun ÖZTÜRK
11 Dışkı Genel viroloji Prof.Dr.Feridun ÖZTÜRK
12 Viral kültürler için numune alınması Genel viroloji Prof.Dr.Feridun ÖZTÜRK
13 Virolojik örneklerin taşınması Genel viroloji Prof.Dr.Feridun ÖZTÜRK
14 Örneklerin seçimi ve alınması hakkında genel bilgi Genel viroloji Prof.Dr.Feridun ÖZTÜRK
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 0
Final : 1 6
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Veteriner Viroloji alanı ile ilgili bilgileri farklı disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturur. 3
D.Ö.Ç. 2 Veteriner Viroloji alanına ilişkin bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler. 3
D.Ö.Ç. 3 Veteriner Viroloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak ve mesleki paydaşlarla da iletişimde olarak bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeydeki alanına ilgili sorunlara çözüm yolları geliştirir, sorunu çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20