SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ender ERDOĞAN

Başkan

Prof. Dr. Abdullah KAYA

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet YORULMAZ

Üye

Prof. Dr. Oğuz ERASLAN

Üye

Prof. Dr. Halil TAŞKIN

Üye

Doç. Dr. Hüsamettin VATANSEV

Üye

Cengiz ATEŞ

Raportör