SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !!!

Veterinerlik Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behiç SERPEK tarafından verilecek olan aşağıda belirtilen dersleri uygun dershane bulunamaması nedeniyle yine aynı tarihlerde 24 - 25  Mayıs 2018 tarihlerinde Saat: 09:00-17:00 saatleri arasında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda yapılacaktır.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 

Dersin Kodu:        3200001001   Bilimsel Araştırma ve Yayyın Etiği  (Yüksek Lisans)

Dersin Kodu:        3100001001 Bilimsel Araştırma ve Yayyın Etiği  (Doktora)

Prof. Dr. Behiç SERPEK

_______________________________________________________________________________________________

Veterinerlik Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin TEKİN tarafından verilecek olan aşağıda belirtilen dersler, 6 Mart 2018 tarihinden itibaren Her Salı Saat: 10:00-12:00 saatleri arasında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İstatistik-Ekonomi Laboratuvarında yapılacaktır.

BİLGİSAYARDA İSTATİSTİK  

Dersin Kodu:        3100000001   Bilgisayarda İstatistik -  Pratik    (Doktora) 

Dersin Kodu:        3100001006   Bilgisayarda İstatistik -  Teorik   (Doktora)

Prof. Dr. Mehmet Emin TEKİN

İletişim İçin: Dahili 33558

GSM: 0506 2275119

______________________________________________________________________________________________

Veterinerlik Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL tarafından verilen aşağıda belirtilen dersleri, 26 Şubat 2018 - 28 Mayıs 2018 tarihlerinde Her Salı Saat: 17:30-19:30 saatleri arasında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik-Ekonometri Laboratuvarında yapılacaktır.

Dersin Kodu:        3200000002    BİYOMETRİ (Uygulama)

Dersin Kodu:        3200001002    BİYOMETRİ (Teorik)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

İletişim İçin: Dahili 32704

GSM: 0555 399 05 99

______________________________________________________________________________________________

Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muaz BELVİRANLI tarafından verilen aşağıda belirtilen dersleri, 3 Nisan 2018 tarihinden itibaren Her Salı Saat: 14:00-15:00 saatleri arasında ve tekrarı ise 6 Nisan 2018 tarihinden itibaren her cuma saat: 10:00 - 11:00 saatleri arasında Tıp Fakültesi Spor Fizyolojisi Bilim Dalında  yapılacaktır.

Dersin Kodu:        3200001051   Bilimsel Araştırma ve Yayyın Etiği  (Yüksek Lisans)

Dersin Kodu:        3100001030   Bilimsel Araştırma ve Yayyın Etiği  (Doktora)

Doç. Dr. Muaz BELVİRANLI