SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE !!!

11.06.2015 tarihli 66 sayılı Enstitü Kurulu alınan karar gereği

KARAR NO: 382- Enstitümüz tezli yüksek lisans ve doktora tezlerinin TURNITIN programı ile oluşturulan orijinallik raporlarının benzerlik oranının %15 ve altında olmasının uygun olduğuna ve Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları nın  kabul edilmesine karar verildi.

KARAR NO: 383- Enstitümüz yüksek lisans ve doktora programlarına 2015-2016 Güz döneminden itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin mezun oluncaya kadar aşağıda belirtilen yayın şartlarını sağlamasına oy birliği ile karar verildi.

Yüksek lisans tezlerinin sonuçlandırılması için

Tezin son hali Enstitüye teslim edilirken, ulusal ya da uluslararası kongrelerde sunulmuş poster/sözlü bildiri veya ulusal hakemli dergilerde yayına kabul edilmiş/yayınlanmış 1 (bir) adet makale (tezden üretilmiş ise yüksek lisans tezinin ekler bölümüne eklenmiş olarak, tezden üretilmemiş ise tez ile birlikte ek olarak enstitüye sunulmalıdır) eklenmelidir.&rdquo

Doktora tezlerinin sonuçlandırılması için

Tezin son hali Enstitüye teslim edilirken, uluslararası kongrelerde sunulmuş poster/sözlü bildiri veya uluslararası hakemli dergilerde yayına kabul edilmiş/yayınlanmış 1 (bir) adet makale (tezden üretilmiş ise yüksek lisans tezinin ekler bölümüne eklenmiş olarak, tezden üretilmemiş ise tez ile birlikte ek olarak enstitüye sunulmalıdır) eklenmelidir.&rdquo

KARAR NO: 384- Tezli yüksek lisans ve doktora seminerlerinin Enstitüye dijital ortamda teslim edilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.