SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_mikrobiyoloji Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   İmmünolojiye Giriş
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3217001030 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Duygu Fındık
Koordinator E-mail dfindik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Immun sisteme giriş, genel kavramlar, immun yanıt ve hücreleri, lenfoid sistem, antijen reseptör molekülleri, antijen tanıma, aracı moleküller, immun yanıtın düzenlenmesi, immun tolerans, hücre göçü ve inflammasyon, kompleman sistemi, immun yetmezlik, aşırı duyarlık reaksiyonları
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
80 0 0 0 0 20 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Barkovizyon, Notebook,
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İMMÜNOLOJİYE GİRİŞ VE TARİHÇE 1- Manuel of clinical microbiology(
2 PRİMER VE SEKONDER ORGANLAR 1- Manuel of clinical microbiology(ed.Albert Ballows,ASM 2-. Bailey Scotts Diagnostic Microbiology The C.V.Mosby COMPANY 3-Prof. Dr. H. Bilgehan "Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi" Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1999
3 İMMÜN SİSTEM HÜCRELERİ 1- Manuel of clinical microbiology(ed.Albert Ballows,ASM 2-. Bailey Scotts Diagnostic Microbiology The C.V.Mosby COMPANY 3-Prof. Dr. H. Bilgehan "Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi" Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1999
4 DOĞAL BAĞIŞIKLIK 1- Manuel of clinical microbiology(
5 SPESİFİK BAĞIŞIKLIK 1- Manuel of clinical microbiology(
6 T LENFOSİTLER B LENFOSİTLER 1- Manuel of clinical microbiology(
7 İMMÜN CEVAP VE FAGOSİTOZ 1- Manuel of clinical microbiology(
8 KOMPLEMAN 1- Manuel of clinical microbiology(
9 MİKROORGANİZMA ANTİJENLERİ 1- Manuel of clinical microbiology(
10 İMMÜNOGLOBÜLİN SENTEZİ 1- Manuel of clinical microbiology(
11 ANTİJEN ANTİKOR REKASİYONLARI 1- Manuel of clinical microbiology(
12 SEROLOJİK YÖNTEMLER 1- Manuel of clinical microbiology(
13 AŞILAR 1- Manuel of clinical microbiology(
14 Serumlar 1- Manuel of clinical microbiology(
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 10
Devam/Katılım : 1 5
Uygulamalı Sınav : 1 15
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 10
Sunum ve Seminer : 1 10
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   - 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 40
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 9
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İmunojenler ve antijenleri bilir 3
D.Ö.Ç. 2 İmmunglobulinleri, immun sistemin organ ve hücrelerini bilir 3
D.Ö.Ç. 3 T ve B hücre reseptörlerini bilir 3
D.Ö.Ç. 4 İmmunglobulin oluşumunun mekanizması, antijen-antikor reaksiyonlarını bilir ve testleri uygular 4
D.Ö.Ç. 5 hücresel immünite ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarını bilir 3
D.Ö.Ç. 6 İmmun yanıtsızlık, otoimmünite, kompleman hakkında bilgi sahibi olur 3
D.Ö.Ç. 7 AŞILAR 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20