SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_mikrobiyoloji Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Klinik Bakteriyoloji-II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3217001028 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Emine İnci TUNCER
Koordinator E-mail incituncer selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İnsanda hastalık yapan bakterilerin tanımı ve önemini vurgulamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 0 0 0 80 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü sunum, PowerPoint ve mikroskopi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Neisseria ve Moraxella cinsi bakterilerin yaptığı hastalıklar, tanı, tedavi, korunma ve kontrol Topçu-Willke A, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi (Etkenlere göre Enfeksiyonşlar) 2, Nobel Tıp Kitabevleri, Çapa, İSTANBUL 2008
2 Gram pozitif sporlu aerop basillerin yaptığı hastalıklar, tanı, tedavi ve korunma Topçu-Willke A, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi (Etkenlere göre Enfeksiyonşlar) 2, Nobel Tıp Kitabevleri, Çapa, İSTANBUL 2008
3 Sporlu anaerop bakterilerin genel özellikleri Bilgehan H. Klinik Mikrobiyoloji (Özel Bakteriyoloji ve Bakteri İnfeksiyonları), 10.Baskı, Barış Yayınları, İzmir 2000
4 Gram pozitif sporlu anaerop basillerin yaptığı hastalıklar, tanı, tedavi ve korunma Topçu-Willke A, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi (Etkenlere göre Enfeksiyonşlar) 2, Nobel Tıp Kitabevleri, Çapa, İSTANBUL 2008
5 Corynebacterium cinsi bakterilerin özellikleri, yaptığı hastalıklar, tanı, tedavi ve korunma Bilgehan H. Klinik Mikrobiyoloji (Özel Bakteriyoloji ve Bakteri İnfeksiyonları), 10.Baskı, Barış Yayınları, İzmir 2000
6 Mycobacterium cinsi bakterilerin genel özellikleri Bilgehan H. Klinik Mikrobiyoloji (Özel Bakteriyoloji ve Bakteri İnfeksiyonları), 10.Baskı, Barış Yayınları, İzmir 2000
7 Mycobacterium cinsi bakterilerin yaptığı hastalıklar, tanı, tedavi ve korunma Bilgehan H. Klinik Mikrobiyoloji (Özel Bakteriyoloji ve Bakteri İnfeksiyonları), 10.Baskı, Barış Yayınları, İzmir 2000
8 Actinomyces, Nocardia cinsi bakterilerin yaptığı hastalıklar, tanı, tedavi ve korunma Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Güneş Kitabevi, Ankara 1999
9 Spiroket cinsi bakterilerin genel özellikleri Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Güneş Kitabevi, Ankara 1999
10 Spiroketlerin insanda yaptığı hastalıklar, tanı, tedavi, korunma ve kontrol Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Güneş Kitabevi, Ankara 1999
11 Rickettsia, Coxiella, Bartonella cinsi bakterilerin genel özellikleri, insanda yaptığı hastalıklar, tanı, tedavi, korunma ve kontrolü. Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Güneş Kitabevi, Ankara 1999
12 Chlamydia cinsi bakterilerin yaptığı hastalıklar, tanı, tedavi, korunma ve kontrol Rit H, et al. Bacteriology. (http://pathmicro.med.sc.edu/book/bact-sta.htm)
13 Mycoplasma cinsi bakterilerin yaptığı hastalıklar, tanı, tedavi, korunma ve kontrol Mims A C, Playfair J, Roitt I M, Wakelin D, Williams R, Anderson R M. Medical Microbiology, Mosby-Year Book Europe Limited, London 1993
14 Normal flora nedir? Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Güneş Kitabevi, Ankara 1999
15 Final Sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 2 36
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 17
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 1
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İnfeksiyon hastalıklarına neden olan bakterilerin özellikleri 4
D.Ö.Ç. 2 izolasyonu, tedavi yolları 3
D.Ö.Ç. 3 korunma ve kontrolü 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20